Rom for Dannelse
22nov/110

Nordisk Innovationskonferens 2012

Nordisk Nätverk for Vuxnas Lärande

Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande arrangerer innovasjonskonferanse om voksnes læring i Oslo juni 2012.

"Konferensen skall vara en mötesplats för alla aktörer inom livslångt lärande och skall facilitera dialog mellan beslutsfattare, organisationer inom vuxnas lärande och arbetslivspartners.

Konferensen skall diskutera innovation och kreativitet i ljuset av den nordiska välfärdsmodellen ur det livslånga lärandets perspektiv. Aktuell kunskap och best practice inom temat skall presenteras och ta upp frågor som t.ex.:
• Nytänkande i systemer och strukturer
• Innovation i läroprocesser
• Gränsöverskridande och nya partnerskap
• Nya former och arenor för lärande
• Utveckling av innovativa kompetenser – var och hur?

NMR:s debattupplägg ”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” kommer att spela en inspirerande roll i diskussioner."

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ingen kommentarer ennå.


Legg igjen en kommentar

(required)

Ingen trackbacks ennå.