Rom for Dannelse
2mar/110

Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning – rapport fra Folkeoplysningsudvalget

Det danske folkeopplysningsutvalgets rapport fra 2010 inneholder forslag til samarbeid mellom bibliotek og opplysningsforbund.

Utvalget ble nedsatt i 2009 for "å se på hvordan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning kan styrkes og synliggøres, så den tillige med foreningslivet i højere grad kan bidrage til sammenhængskraften og myndiggørelse af borgerne samt til uddannelse, integration, sundhed mv." Utvalget leverte sin rapport til Undervisningsministeriet høsten 2010.

Kap. 10. handler om avgrensning og samspill mellom opplysningsforbundene og andre tilbydere av læringsaktiviteter, bl.a. bibliotekene. Der pekes det på risikoen for at bibliotekenes virksomhet kan bli oppfattet som konkurrerende, og at verdiskapende samarbeid bør fremmes. Siden bibliotekenes tilbud er gratis og opplysningsforbundene er avhengige av deltakeravgifter, anbefales samarbeidsavtaler - f.eks. en sentral rammeavtale med lokale tilpasninger.

Utvalget peker på fem konkrete muligheter for samarbeid mellom folkeoplysende organisationer og bibliotek (s. 52).

Folkeoplysningsudvalgets rapport

Høringsuttalelse fra prosjektpartner Fritid og Samfund (se spesielt kommentar til forslag nr. 27 og 28, side 5)

1mar/110

Där människor och tankar möts. Bibliotek som folkbildning

Dette er tittelen på en antologi publisert i 2010 av Ingrid Atlestam og Ulla Forsén. Forfatterne innleder til samtale om bibliotek som folkbildning 10. mars kl. 18-20 på Kvinnofolkhögskolan, Kryssdäcket, Masthuggstorget, Göteborg.

Informasjon om boken Där människor och tankar möts. Bibliotek som folkbildning