Rom for Dannelse
4nov/110

Godt eksempel nr. 20: Bibarena – Buskerudbibliotekene som læringsarena

equilibrium-8_8_8

Fylkesbiblioteket i Buskerud startet høsten 2011 et prosjekt der målet er å fylle begrepet læringsarena med innhold. Fylkesbiblioteket vil forsøke å komme fram til modeller som gjør det mulig å måle i hvilken grad et bibliotek også er en læringsarena. Man vil så langt som mulig forsøke å utvikle kvantitative målinger.

Prosjektleder besøkte Nasjonalbiblioteket tidligere i høst for erfaringsutveksling. Les Petter von Kroghs rapport.

2nov/110

Bygger bro mellom kulturer

Hilde_Henriksen_Toensberg_1307607890

"På biblioteket i Tønsberg treffes en gruppe innvandrere to timer hver torsdag for å formidle erfaringer fra hjemlandet og lære om det norske samfunnet."

Bibliotekforum har presentert prosjektet Rom for dannelse-prosjektet Fortell meg! i en egen reportasje.

9jun/110

Godt eksempel nr. 15: Prosjektet Den digitale borger

Kursdeltakere i Larvik 2010

Larvik bibliotek, en av prosjektpartnerne i Rom for dannelse - Rum för bildning, har en artikkel på bibliotekets nettsider om sitt lokale prosjekt Den digitale borger.

Ny på nett - en utfordring

31mai/110

Godt eksempel nr. 13: Studieverksted på Ringerike bibliotek

Studieverksted på Ringerike

Opus Ringerike Karrieresenter har sammen med Ringerike bibliotek og Høgskolen i Buskerud etablert et studieverksted i biblioteket i Hønefoss sentrum. Studieverkstedet er beregnet på voksne som ønsker karriereveiledning, som må endre sin kompetanse eller som ønsker å utvikle ny kompetanse.

Samarbeidspartnerne har laget en informasjonsbrosjyre om tilbudet.

Studiesenteret er knyttet til prosjektet Livslang læring i Buskerud.

13mai/111

Med blikket mot framtiden

Grundtvig (Foto: Hilde Søraas Grønhovd)

Nasjonalbibliotekets representant i Rom for dannelse – Rum för bildning har deltatt på årskonferansen til Voksenopplæringsforbundet, hovedpartner i prosjektet. Målet var å få innblikk i aktuelle utfordringer for studieforbundene generelt og voksenopplæringen generelt og relatere disse utfordringene til bibliotekenes utfordringer.

Hva har denne utflukten tilført prosjektet av erfaringer?

 • Konferansen ble innledet med et spennnende foredrag av idéhistoriker og høgskolelektor Per Inge Båtnes, Danning til medborgarskap 1814-2014. Båtnes pekte bl.a. på spenningen mellom etnos (tilhørighet basert på felles historie, språk, religion) og demos (tilhørighet basert på felles rettigheter innenfor et geografisk avgrenset område) og behovet for et nytt dannelsesprogram. Kan Medborgerskolen 2014 bli et felles prosjekt mellom bibliotek og studieforbund?
 • Mye av konferansen ble brukt til framtidstenkning (foresight-metodikk). Det synes klart at både bibliotek og voksenopplæring vil bli utfordret av mange av de samme ytre drivkreftene i årene framover. Kanskje kan studieforbundene la seg inspirere av Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess?
 • I København besøkte vi Dansk Folkeopplysnings Samråd. DSF har en tydelig bevissthet om bibliotekene som aktør i voksenopplæringen, dels som en konkurrent, men i økende grad som en interessant partner, jf. konferansen Rum for uformel læring.
 • Konferansen ble avsluttet med en diskusjon om framtidsutsiktene for studieforbundene. Mange av utfordingene er sammenfallende med bibliotekenes utfordinger:
  - hvordan bli mer synlig
  - hvordan konsentrere seg om en kjernevirksomhet og ikke gape over for mye
  - hvordan forholde seg til politikere som ikke kjenner virksomheten godt nok
  - hvordan profilere grunnverdier og egenart som for noen kan framstå som umoderne
2mai/110

Godt eksempel nr. 11: Samarbeid mellom voksenopplæring og bibliotek i Tromsø

Tromsø bibliotek og byarkiv

Høsten 2007 inngikk Tromsø bibliotek og byarkiv et spennende samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø kommune med grunnlag i prosjektmidler fra ABM–utvikling. Konstruktiv og utradisjonell tenking rundt begreper som integrering, inkludering, biblioteket som møteplass og læringsarena var viktige deler i arbeidet. I prosjektet har voksenopplæringa og biblioteket sett innvandrere og flyktninger som ressurspersoner og fått til gjensidig kompetanseutveksling over profesjonsgrenser. Prosjektperioden var ett år, men forsatt er det slik at den kommunale voksenopplæringa finansierer en 100 %-stilling der 50 % av tiden brukes på biblioteket.

Artikkel om det multukulturelle  bibliotek i Tromsø i tidsskriftet Bibliotekforum

19apr/110

Godt eksempel nr. 9: Leseglede for innvandrergrupper

Hvordan kombinere språkopplæring med leselyst og historiefortelling? Ved bibliotekfilialene på Furuset og Stovner i Oslo har bibliotekar og lærer Barbro Thorvaldsen arrangert lesesirkler for innvandrerkvinner høsten 2010 og våren 2011. Opplegget er basert på de tilrettelagte leseheftene Leseglede 1-3. Prosjektet er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek i Oslo, voksenopplæringstilbyder AOF Oslo, Barbro Thorvaldsen, VOX og Cappelen Damm forlag og presenteres bl.a. på konferansen i København 27. mai.

6apr/110

Godt eksempel nr. 8: Læringsdagene for voksne

Læringsdagene for voksne er en felles årlig kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen arrangeres i mange europeiske land og i ulike former.

Læringsdagene skjøt ekstra fart da UNESCO i 1997 på sin internasjonale voksenopplæringskonferanse bestemte seg for å promotere en United Nations Adult Learners' Week.

I Norge arrangeres kampanjen av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjenom en uke hver høst i samarbeid med en rekke andre aktører. Mange av arrangementene under Læringsdagene foregår på bibliotekene.

Læringsdagenes nettsted

10mar/110

Godt eksempel nr. 6: Kvinner møtes, leser og samtaler

Steinkjer bibliotek i Norge har dette skoleåret tilbud om leksehjelp for kvinner med flyktningbakgrunn. Prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket og er initiert av Røde Kors’ flyktningguide, Steinkjer voksenopplæring og Steinkjer bibliotek. Prosjektets hovedformål er å styrke integrering av og språktreningen hos kvinnene som deltar. De møtes 1,5 time i uka på biblioteket.

Prosjektsøknad Kvinner med minoritetsbakgrunn - møtes, leser, samtaler

Steinkjer bibliotek

7mar/110

Vestfold fylkeskommune om prosjektet

Under overskriften Bibliotekprosjekter i Vestfold med i nordisk samarbeid hadde Vestfold fylkeskommune en omtale av Rom for dannelse - Rum för bildning på nettsidene sine 14. februar.