Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på katalogsignatur   Søk på emne   

Søkeveiledning for Hanske

Hanske er Nasjonalbibliotekets oversikt over privatarkiv, teaterarkivalia og musikkmanuskripter. I katalogen kan man søke på et navn, en katalogsignatur, eller et emne.
Opplysninger om eldre katalogisert materiale må i tillegg søkes i kortkatalog på Spesiallesesalen. Spørsmål om eller bestilling av materiale funnet i Hanske kan sendes på e-post til spesiallesesalen. Katalogsignatur må oppgis ved bestilling. Det kan søkes på dato og fritekst i katalogen på NB digital.

Søk på navn

Søket gir enten en liste over alle dokumenter relatert til en person eller organisasjon (dokumenter av, fra, til og om vedkommende person/organisasjon) eller en av de følgende kategoriene avhengig av hva man har valgt ved søking.

Til skjema for søk på navn (personer/organisasjoner)

Søk på katalogsignatur

Et søk på en katalogsignatur, f. eks. Ms.fol.4191, gir hovedposten og en fullstendig liste over evt. underposter. Dette søket gir den totale oversikten over et bestemt arkiv. En del katalogposter blir først forståelige når de sees i sin rette sammenheng.

Katalogsignatur består av signaturserie, hovednummer og evt. undernummer, for eksempel:

Følgende signaturserier finnes:

Til skjema for søk på katalogsignatur

Søk på emne

Søket gir en liste over alle dokumenter/arkiver indeksert med et emneord. Rullegardinmenyen viser hvilke emneord som forekommer i katalogen.

Til skjema for søk på emne

Klausulert materiale

En del av Håndskriftsamlingens materiale er klausulert. Brev fra nålevende personer er ikke tilgjengelige uten brevskrivernes skriftlige tillatelse. For spørsmål om klausulert materiale, kontakt spesiallesesalenSpørsmål om innholdet i Hanske kan rettes til: spesiallesesalen@nb.no eller Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.