«Verdas yttergrense»

5. mars kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Erling Sandmo om Olaus Magnus og historia om dei nordiske folka.

Den svenske biskopen Olaus Magnus gav i 1555 ut verket Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om dei nordiske folka). Verket omhandlar folkeliv, folketru, natur, klima og krigskunst hjå folka ved «verda si yttergrense» og prega europeiske førestillingar om Norden gjennom fleire hundre år. Historikar Erling Sandmo vil særleg ta føre seg  illustrasjonane i verket og drøfte korleis dei speglar skiftande kunnskapshistoriske interesser og agendaar i eit forsøk på å formulere meir generelle poeng knytt til illustrasjonspraksisen i tida.

Erling Sandmo er historikar og leiar for Nasjonalbibliotekets nyoppretta kartsenter.