«Verda si yttergrense»

5. mars kl. 13:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Erling Sandmo om Olaus Magnus og historia om Norden sitt folk.

Den svenske biskopen Olaus Magnus gav i 1555 ut verket Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om dei nordiske folka). Verket omhandlar folkeliv, folketru, natur, klima og krigskunst hjå folka ved «verda si yttergrense» og prega Europa sine førestillingar om Norden gjennom fleire hundre år. Historikar Erling Sandmo vil særleg ta føre seg verket sine illustrasjonar og drøfte korleis dei speglar skiftande kunnskapshistoriske interesser og agendaar i eit forsøk på å formulere meir generelle poeng knytt til tida sin illustrasjonspraksis.

Erling Sandmo er historikar og leiar for Nasjonalbiblioteket sitt nyoppretta kartsenter.

Kommende arrangementer

Arrangement

Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen

Lør. 19.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen"

Arrangementsserie 7 av 8

Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard

Man. 21.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard"

Arrangement

Fremtidens landskap 

Tir. 22.januar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Fremtidens landskap "