Sted, fiksjon og historie. Konferanse

5. juni - 6. juni Gratis inngang

Informasjon

Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson

Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00

Program

Onsdag 5. juni

10.00–10.10 Åpning v/Hege S. Høsøien, avdelingsdirektør Fag og forskning,
Nasjonalbiblioteket

10.10–10.50 Anniken Greve, Universitetet i Tromsø: Om stedets filosofi.

10.50–13.00 Sesjon 1: Forfatteren i det lokale
Janke Klok, Rijksuniversiteit Groningen: Norske forfatteres Feminapolis ved fire av dem.
Marianne Egeland, Universitetet i Oslo: «Bjørnsons aand lever – og sterkest paa Aulestad.»
Dag Hundstad, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Krag, Scott og den litterære iscenesettelsen av Sørlandet.

13.00–14.00 Pause

14.00–15.00 Sesjon 2: Lokalsamfunnet i verket
Samtale mellom Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda, og Ingar Sletten Kolloen, Høgskolen i Innlandet. Ledet av biograf og historiker Arnhild Skre.

15.00-15.30 Diskusjon

Torsdag 6. juni

09.30–10.00 Introduksjon til dagens program

Opplesning v/forfatter Sigmund Løvåsen

10.00–12.00 Sesjon 3: Den sosiale følelsen av sted
Sumaya Jirde Ali, forfatter og samfunnsdebattant: Frivillig og ufrivillig representasjon.
Magnus Nilsson, Malmö universitet: Den sociala känslan för plats i svensk arbetarlitteratur.
Ola Svein Stugu, NTNU (emeritus): Det store hamskiftet mellom fiksjon og faghistorie.

11.45–12.45 Pause

12.45–14.30 Sesjon 4: Fiksjon og virkelighet
Gaute Heivoll, forfatter: Tekstens forankring
Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: «… så bann på det er sant!” Om fiksjon, forskning og akademiske bukkeritt.
Hans P. Hosar, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Patriarkatet i Katthult, Yoknapatawpha og nokre andre stader…

14.30–15.00 Oppsummering v/Arnhild Skre

Kommende arrangementer

Fagseminar

Talegjenkjenning på norsk

Ons. 18.september kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Talegjenkjenning på norsk"

Arrangement

Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen

Ons. 18.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen"

Fagseminar

Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi

Tor. 19.september kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi"