Magnus Lagabøtes landslov. Seminar og boklansering tekstkritisk utgåve

18. desember 2018 kl. 13:00 - 15:30 Gratis inngang

Informasjon

Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck gir i år ut Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov, ei etterlengta, tekstkritisk utgåve som legg til rette for ny forsking fram mot Landslovjubileet i 2024. Utgjevarane og sentrale aktørar i Landslovprosjektet deltar. Boka er trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet. Nasjonalbiblioteket vil i høve dagen gi ei spesialframsyning av landslovsmanuskript frå mellomalder og tidleg nytid, deriblant Codex Hardenbergianus, handskriftet som no er i Noreg på utlån frå Danmark.

 

Program

13.00 Velkommen ved Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket, og Inga Bolstad, Arkivverket.

13.30 Magnus Rindal, norrønfilolog og utgjevar: Handskriftene av landslova.

13.45 Bjørg Dale Spørck, norrønfilolog og utgjevar: Landslov-utgaven 2018 – noen edisjonsfilologiske valg.

14.00 Erik Opsahl, professor i historie: «St. Olavs lov og vår hellige lovbok». Landslovens betydning for et norsk samfunnsfellesskap.

14.15 Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie: Landslova og den juridiske diskursen på 1200- og 1300-talet.

14.30 Spørsmål frå salen og mulighet for å sjå på materialet.

15.00 Avslutning.

Arr: Arkivverket i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Kommende arrangementer

Arrangementsserie 5 av 5

Allmuens opera – «En ny og fornøyelig vise!» Humor i skillingstrykka

Ons. 28.august kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Allmuens opera – «En ny og fornøyelig vise!» Humor i skillingstrykka"

Arrangementsserie 1 av 9

Arkivert: kartet i verda og verda på kartet

Man. 2.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Arkivert: kartet i verda og verda på kartet"

Arrangementsserie 2 av 9

breathe by quivering leaves. Konsertframføring ved Det Norske Solistkor

Tir. 3.september kl.18:30
Gratis inngang
Read article "breathe by quivering leaves. Konsertframføring ved Det Norske Solistkor"