Fantastiske fremtider del 37 av 39

Hei, Siri. Kan du finne ei god bok til meg? – Om søking i framtida

3. april kl. 10:00 - 16:00 kr. 300,-

Informasjon

Folk søker mye mer enn før  – men uten emneordstrenger og invertering. Hvordan kan våre tjenester tilpasses dette? Dagens bibliotekkataloger bygger på fortidens katalogkort, men vil det fortsette slik?

Konferansen er dessverre fulltegnet. Send en e-post til inger.stenersen@nb.no om du ønsker å stå på venteliste. Du får beskjed ca 4 dager i forveien om det blir en ledig plass. Som alle Nasjonalbibliotekets konferanser vil også denne bli strømmet. Følg den her.

Program

10-10.05: Velkommen. Innledning

10.05-10.50: Bibliografiske metadata og drømmer om fantastiske fremtider. Elise Conradi

10.50-11: Pause

11-11.30: Søkt eller utsøkt? – På sporet av fremtiden. Marianne Rolfsen, Asgeir Rekkavik om veien videre for Deichman

11.30-12: Søkeatferd og søkestrategier. Kim Tallerås

12-13: Lunsj (inkludert)

13-13.30: Hey Google, be NRK anbefale en god podcast. Maja Wettmark, Kjartan Michalsen

13.30-14.15: Hva vet vi om våre målgrupper? Lisbet Vestergaard

14.15-15: Pause

15-15.45: Hvordan man designer bedre søk med fokus på design og interaksjon. Mette Easger fra Redia

Bilde av Conradi, Tallerås og Vestergaard
Elise Conradi, Kim Tallerås og Lisbet Vestergaard

Om innlederne og foredragene

Bibliografiske metadata og drømmer om fantastiske fremtider. Om utviklingen av bibliografiske metadata gjennom de siste 140 år. Fra små lokale samlinger til den nyeste «information overload» med innføringen av internett og digitale dokumenter. Fremtidsvisjoner om gjenfinning.
Elise Conradi er leder for bibliotekfaglig avdeling i Biblioteksentralen. Hun har mange års erfaring med utviklingen av norsk WebDewey, og er aktiv i IFLAs Seksjon for emnebeskrivelse og -tilgang.

Søkt eller utsøkt? – På sporet av fremtiden. Deichman har byttet biblioteksystem og gjennomført en overgang til lenkede data og verksbasert katalogstruktur. Hvilke erfaringer er gjort så langt, og hvilke endringer skal gjøres som resultat av dette? Hvor går veien videre med tanke på søk og formidling av samlingen?
Marianne Rolfsen er tjenestedesigner og jobber i Seksjon for IKT og logistikk. Asgeir Rekkavik er bibliotekar med metadata som spesialfelt, og jobber i Seksjon for fysisk og digital samling.

Søkeatferd og søkestrategier. Hvordan folk bruker ABM-feltets digitale tjenester? Søkelogger fra folkebibliotekene vil bli brukt som grunnlag.
Kim Tallerås er førsteamanuensis ved OsloMet hvor han er tilknyttet instituttet for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Han jobber hovedsakelig med forskning og undervisning knyttet til metadata og gjenfinning.

Hey Google, be NRK anbefale en god podcast. Søk i NRK strekker seg fra arkivsøk på gamle metadata, til stemmestyrte søk på smarthøyttalere hos et stadig mer kravstort publikum. Nye søkevaner utfordrer og forandrer på hvordan det jobbes med metadata.
Maja Wettmark er prosesseier for metadata. Kjartan Michalsen er konseptutvikler / interaksjonsdesigner NRK Radio.

Hva vet vi om våre målgrupper? For å kunne tilby de rette tjenester er det viktig å kjenne målgruppene de skal rettes mot, men også noe om målgruppenes søkestrategier. Hvordan gikk man inn på dette under arbeidet med tjenesten Læsekompasset? I Danmark er de også i gang med utviklingen av en ny tjeneste som vil bli presentert.
Lisbet Vestergaard er prosjektleder ved Tænketanken Fremtidens Biblioteker hvor de undersøger, tester og skaber viden om hvad fremtidens bibliotek skal indeholde, hvilke services der skal tilbydes, og hvilke behov der er i samfundet og hos brugeren.

Hvordan man designer bedre søk med fokus på design og interaksjon
Et fokus på brukeropplevelsen. Hvordan vil brukerne interagere med de tekniske løsningene?
Mette Easger er senior UX Designer hos Redia. Redia er et dansk design og software selskap som skaper digitale kommunikasjonsløsninger for blant andre kulturinstitusjoner, museum, vitenskapssentre og bibliotek.

Kommende arrangementer

Arrangement

Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar

Tir. 28.mai kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar"

Arrangement

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar

Tir. 28.mai kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar"

Arrangement

Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker.

Ons. 29.mai kl.16:00
Gratis inngang
Read article "Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker."