Fantastiske fremtider del 30 av 39

Framtida er no! Digital humaniora ved Nasjonalbiblioteket

11. februar kl. 11:00 - 15:00 Gratis inngang

Informasjon

Informasjonsteori og korpusanalyse gjev oss moglegheiter til å bruke kvantitative metodar i konstruksjon av clustre og nettverk av ord. Slike data gjev nye måtar å sjå på språk og samanhengar mellom språk og røynd. Kva betyr det at ord grupperer seg saman i clustre, kva betyr det at frekvensen av eit ord endrar seg, og kva fortel det oss om verda rundt?

Seminaret er tileigna case-studiar av sambandet mellom språk, samfunn og natur, sett gjennom biblioteket sine digitale bøker og aviser.

 

Program

11:00 – Velkommen ved avdelingsdirektør Hege Høsøien og ordstyrer Siv Frøydis Berg, forskningsbibliotekar

11:10 – Lars G B Johnsen
Tilgang til NB-digital for forskning

11:30 – Helene Uri
Så enkelt at selv mor … Om NB N-gram som verktøy for å finne ut mer om kvinner, menn og språk

12:00 – Anders Skare Malvik
Om medieteknologier og subjektiviteter i den digitaliserte 1800-tallslitteraturen

12:30  Halvtimes kaffepause

13:00 – Heidi Karlsen
Kvinnens “plass” i samfunnet ca. 1830-1880 — diskursanalyse med Bokhylla

13:30 – Espen Ytreberg
Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?

14:00 – Trond Haugen
Sexmining. Litterære samleier i Norge 1950–1969

14:30 – Slutt