Fantastiske fremtider del 39 av 39

Befolkningsøkning versus biologisk mangfold. Fagseminar

5. april kl. 13:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

I dag er vi rundt 7,6 milliarder mennesker, og verdens befolkning vokser stadig raskere. Skjer befolkningsveksten på bekostning av andre organismer? Hvorfor er det så viktig for livet på jorda at artsmangfoldet bevares? Hvordan kan arkivdata fra Nasjonalbiblioteket og andre samlinger bidra til å kaste lys over disse spørsmålene? Og til sist, hvordan ser fremtiden ut hvis man teoretiserer over forholdet mellom fiksjon og virkelighet i tilknytning til tap av biologisk mangfold?

I dette seminaret vil biologer og kulturvitere nærme seg disse problemstillingene, både gjennom innlegg og paneldiskusjon. Materiale fra Georg Ossian Sars og flere vil også vises frem.

Kommende arrangementer

Arrangement

Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen

Lør. 19.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Lytt til lyst. Vigdis Hjorth, Thorvald Steen, Trine Skei Grande og Liv Gulbrandsen"

Arrangementsserie 7 av 8

Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard

Man. 21.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Professorpolitikaren. Rune Slagstad om Anton Martin Schweigaard"

Arrangement

Fremtidens landskap 

Tir. 22.januar kl.12:00
Gratis inngang
Read article "Fremtidens landskap "