Det umoglege gjort mogleg

PODKAST: Korleis såg verda ut då Magnus Lagabøte bygde norsk stat og rettsstat, og reformerte norsk rett og samfunn med Landslova av 1274? Dette er tema for podkastserien Lagapodden, der programleiar Jørn Øyrehagen Sunde, saman med ein ny gjest kvar veke, tek utgangspunkt i Landslova og prøver å gi eit bilete av Norge og Europa i høgmellomalderen.

I denne sesongen spør vi fyrst kva det norske veldet var, og dermed i kva geografisk område Landslova vart brukt. Kva slags idéstraumar prega Noreg og Europa i denne tida? Kva var forholdet mellom kongsmakt og kyrkjemakt, og kva var kanonisk rett – den retten som vart nytta i kyrkja sine domstolar? Korleis var samfunnsverdiane i endring mellom Olav den Heilage og Magnus Lagabøter? Og ikkje minst: kven var kong Magnus Lagabøter eigentleg?

Hør ei ny episode kvar onsdag fra 24.03.2021. Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Historier fra samlingen

Da Bergen brant

Brannen i Bergen i 1916 er den siste store bybrannen i Norge i fredstid.

"Da Bergen brant"

Kort om kart

Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen?

"Kartlegging av norske byer"

Historier fra samlingen

Matrosenes mareritt

I desember 1892 går de tre matrosenes Kristian, Ole og Alexander ombord på det norske skipet Thekla

"Matrosenes mareritt"