Databehandleravtale

Alle institusjoner som abonnerer på NB Digital bibliotek gjennom Feide, trenger en databehandleravtale. Dersom du er usikker på om din skole, videregående eller liknende trenger en egen databehandlingsavtale, så ta kontakt med din kommune.

Det er veldig viktig at man får med institusjonsnavn på toppen av dokumentet, samt at man sender hele avtalen med alle vedlegg. Avtalen skal sendes i PDF-format. Vi tilbyr dessverre ikke elektronisk signering. Gyldig avtale forutsetter at man ikke gjør endringer. Gjør man endringer i avtalens innhold uten at dette informeres om uttrykkelig vil avtalen være ugyldig.

Last ned avtalen her.

Les nøye gjennom avtalen, fyll ut, signer og send til alexander.sund@nb.no. Noe ventetid må påregnes for kontrasignatur da vi opplever stor pågang nå.