Pressemelding

Bibliotekene brukes mer enn noen gang

Etter fire år med en nasjonal bibliotekstrategi bruker nordmenn folkebibliotekene mer enn noen gang. I en befolkningsundersøkelse svarer 54 prosent at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Det har aldri vært målt høyere tall enn dette.

  • 26.02.2019

Tallene innebærer en markant økning fra da bibliotekstrategien startet opp i 2015, hvor prosentandelen var 40.

 – Aldri har flere nordmenn brukt bibliotekene, og aldri har andelen av befolkningen som bruker bibliotekene vært høyere. Dette er et direkte resultat av den nasjonale bibliotekstrategien, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

En tredjedel av befolkningen svarer at de har deltatt på et arrangement i regi av biblioteket.

– Denne undersøkelsen viser at bibliotekstrategien har fungert etter intensjonene og at bibliotekene er blitt de møteplassene vi ønsket at de skulle bli. Nå starter vi arbeidet med å legge en ny bibliotekstrategi, som skal gjelde fra 2020, sier kulturminister Trine Skei Grande.


Lån av bøker fortsatt primæraktivitet

Undersøkelsen viser at lån av bøker og å få søkehjelp fra personalet fortsatt er det flest svarer at de gjør på biblioteket. Men det har vært en sterk vekst i andelen bibliotekbrukere som svarer at de ved deres siste besøk på biblioteket deltok på møter, forestillinger, kurs, debatter og lignende. Andelen bibliotekbrukere som svarer dette har gått opp fra 23 prosent i 2015 til 35 prosent i 2018. Andelen av bibliotekbrukere som har benyttet biblioteket til lekselesing, studier eller gruppearbeid har økt fra 19  til 27 prosent i strategiperioden.


Nasjonal bibliotekstrategi (2015–2018)
ble innført for å utvikle bibliotekene som møteplasser og læringsarenaer og slik ruste dem for framtida. I strategiperioden har regjeringen bevilget mer enn 80 millioner kroner for å øke antall arrangementer og aktiviteter i biliotekene. Nasjonalbiblioteket har hatt ansvaret for fordelingen av utviklingsmidlene og har samtidig utviklet en felles infrastruktur som har frigjort ressurser for bibliotekene lokalt.


Om undersøkelsen
I 2018 ble det gjennomført en befolkningsundersøkelse med et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer. Undersøkelsen er gjennomført på telefon av Norstat. I 2015 gjennomførte SSB en tilsvarende undersøkelse med et utvalg på 2000 personer. De to undersøkelsene er gjennomført på samme måte og har sammenlignbare resultater, slik at man kan måle utvikling over tid. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi (2015–2018).