Hopp til innhold

Omsetjingsminne frå EFTA

Desse omsetjingsminna er laga ved EEA Coordination Division ved
Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs sekretariat i Brussel, som mellom anna arbeider med omsetjing og publikasjonar i EFTA. Omsetjingsminna vert nytta der som eit arbeidsverktøy i omsetjingsarbeidet.

Det finst to minne, eit stort med omsetjingar frå engelsk til bokmål (105.760 omsetjingseiningar) og eit mindre med omsetjingar frå engelsk til nynorsk (968 omsetjingseiningar). Ei omsetjingseining svarar vanlegvis til ei naturleg tekstleg eining, t.d. ei setning eller ei overskrift.

Fikformatet er tmx, ein variant av xml.

Desse omsetjingsminna er laga ved EEA Coordination Division ved
Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs sekretariat i Brussel, som mellom anna arbeider med omsetjing og publikasjonar i EFTA. Omsetjingsminna vert nytta der som eit arbeidsverktøy i omsetjingsarbeidet.

Det finst to minne, eit stort med omsetjingar frå engelsk til bokmål (105.760 omsetjingseiningar) og eit mindre med omsetjingar frå engelsk til nynorsk (968 omsetjingseiningar). Ei omsetjingseining svarar vanlegvis til ei naturleg tekstleg eining, t.d. ei setning eller ei overskrift.

Fikformatet er tmx, ein variant av xml.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata