Omsetjingsminne frå EFTA

Desse omsetjingsminna er laga ved EEA Coordination Division ved Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs sekretariat i Brussel, som mellom anna arbeider med omsetjing og publikasjonar i EFTA. Omsetjingsminna vert nytta der som arbeidsverktøy i omsetjingsarbeidet.

Det finst to minne, eit stort med omsetjingar frå engelsk til bokmål (105.760 omsetjingseiningar) og eit mindre med omsetjingar frå engelsk til nynorsk (968 omsetjingseiningar). Ei omsetjingseining svarar til ei naturleg tekstleg eining, t.d. ei setning eller ei overskrift.

Fikformatet er tmx, ein variant av xml. (Storleik på nedlastinga: 15,1 MB.)

Desse omsetjingsminna er laga ved EEA Coordination Division ved
Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs sekretariat i Brussel, som mellom anna arbeider med omsetjing og publikasjonar i EFTA. Omsetjingsminna vert nytta der som arbeidsverktøy i omsetjingsarbeidet.

Det finst to minne, eit stort med omsetjingar frå engelsk til bokmål (105.760 omsetjingseiningar) og eit mindre med omsetjingar frå engelsk til nynorsk (968 omsetjingseiningar). Ei omsetjingseining svarar til ei naturleg tekstleg eining, t.d. ei setning eller ei overskrift.

Fikformatet er tmx, ein variant av xml. (Storleik på nedlastinga: 15,1 MB.)

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata