Omsetjingsminne frå Sjøfartsdirektoratet

Dette korpuset er sett saman av diverse materiale som er omsett frå engelsk til norsk bokmål av Sjøfartsdirektoratet. består av omsetjingspar frå Sjøfartsdirektorat.

Korpuset består av totalt 68.296 omsetjingseiningar, såkalla translation units (TU). Ein TU er eit omsetjingspar med ei originaltekst og ei parallellstilt omsetjing av denne. Ein TU svarar meir eller mindre til ei meiningsberande språkleg eining, typisk ei setning, ei overskrift eller liknande. Det kan òg vere snakk om enkeltord eller lengre sekvensar.

Heile korpuset består av ei fil i formatet TMX 1.4, ein variant av XML.

Dette korpuset er sett saman av diverse materiale som er omsett frå engelsk til norsk bokmål av Sjøfartsdirektoratet. består av omsetjingspar frå Sjøfartsdirektorat.

Korpuset består av totalt 68.296 omsetjingseiningar, såkalla translation units (TU). Ein TU er eit omsetjingspar med ei originaltekst og ei parallellstilt omsetjing av denne. Ein TU svarar meir eller mindre til ei meiningsberande språkleg eining, typisk ei setning, ei overskrift eller liknande. Det kan òg vere snakk om enkeltord eller lengre sekvensar.

Heile korpuset består av ei fil i formatet TMX 1.4, ein variant av XML.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata