Hopp til innhold

Norsk ordbank – bokmål 2005

Norsk ordbank – bokmål 2005 er en leksikalsk database som reflekterer rettskrivningsreformen som ble effektuert 1. juli 2005 og senere justeringer av rettskrivningen for bokmål.

Databasen er sammensatt av en grunnordliste og et sett av bøyningsmønstre. Hvert ord i grunnordlisten har ett eller flere bøyningsmønstre. Hvert bøyningsmønster inneholder en linje for hver enkelt bøyde form av grunnordet. En linje inneholder et omformingsmønster og informasjon om ordklasse og morfologiske trekk. Mønsteret viser hvordan grunnordet kan ekspanderes til en bøyd form.

Dataene er lagret i sju tabeller. Tabellen «lemma» inneholder alle oppslagsordene i Bokmålsordboka med spesifikasjon av artikkelnummeret. Fullformslisten inneholder alle mulige bøyde former av oppslagsordene i tråd med gjeldende rettskrivning. Denne tabellen inneholder også former som er tenkelige, men i praksis brukes sjelden eller aldri, f.eks. flertallsformer som «snøer» og sammensetninger som «løvskau».

Tabellene «lemma_paradigme», «paradigme», «paradigme_boying», «boying_grupper» og «boying» inneholder den informasjonen som er nødvendig for å generere fullformene basert på grunnordlisten («lemma»). De inneholder med andre ord koblingen mellom grunnord og bøyningsmønster, regler og informasjon om kategorier.

Tabellen «leddanalyse» inneholder informasjon om leddeling av sammensetninger. I Bokmålsordboka er leddelingen markert med en vertikal strek: bank|boks.

Fullformslisten inneholder informasjon om argumentstruktur for en del verb. De ulike kodene som er brukt, beskrives i filen «Norsk_ordbank_argstr.txt».

Dokumentasjonsfilen gjør rede for strukturen i dataene.

Legg merke til at dette er en dump av databasen slik den forelå 1. februar 2022. En søkbar og oppdatert versjon av Norsk ordbank finnes hos Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen: https://www.uib.no/ub/114699/ordb%C3%B8ker-leksikografi.

Den siste versjonen (1. februar 2022) inneholder 154.824 lemma.

Norsk ordbank – bokmål 2005 er en leksikalsk database som reflekterer rettskrivningsreformen som ble effektuert 1. juli 2005 og senere justeringer av rettskrivningen for bokmål.

Databasen er sammensatt av en grunnordliste og et sett av bøyningsmønstre. Hvert ord i grunnordlisten har ett eller flere bøyningsmønstre. Hvert bøyningsmønster inneholder en linje for hver enkelt bøyde form av grunnordet. En linje inneholder et omformingsmønster og informasjon om ordklasse og morfologiske trekk. Mønsteret viser hvordan grunnordet kan ekspanderes til en bøyd form.

Dataene er lagret i sju tabeller. Tabellen «lemma» inneholder alle oppslagsordene i Bokmålsordboka med spesifikasjon av artikkelnummeret. Fullformslisten inneholder alle mulige bøyde former av oppslagsordene i tråd med gjeldende rettskrivning. Denne tabellen inneholder også former som er tenkelige, men i praksis brukes sjelden eller aldri, f.eks. flertallsformer som «snøer» og sammensetninger som «løvskau».

Tabellene «lemma_paradigme», «paradigme», «paradigme_boying», «boying_grupper» og «boying» inneholder den informasjonen som er nødvendig for å generere fullformene basert på grunnordlisten («lemma»). De inneholder med andre ord koblingen mellom grunnord og bøyningsmønster, regler og informasjon om kategorier.

Tabellen «leddanalyse» inneholder informasjon om leddeling av sammensetninger. I Bokmålsordboka er leddelingen markert med en vertikal strek: bank|boks.

Fullformslisten inneholder informasjon om argumentstruktur for en del verb. De ulike kodene som er brukt, beskrives i filen «Norsk_ordbank_argstr.txt».

Dokumentasjonsfilen gjør rede for strukturen i dataene.

Legg merke til at dette er en dump av databasen slik den forelå 1. februar 2022. En søkbar og oppdatert versjon av Norsk ordbank finnes hos Språksamlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen: https://www.uib.no/ub/114699/ordb%C3%B8ker-leksikografi.

Den siste versjonen (1. februar 2022) inneholder 154.824 lemma.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata