Omsetjingsminne frå Nynorsk pressekontor

Dette omsetjingsminnet inneheld omsetjingar frå bokmål til nynorsk av nyhendetekst frå Norsk telegrambyrå (NTB). Tekstene er omsette av Nynorsk pressekontor. Materialet skriv seg frå perioden februar 2011 - februar 2019, og inneheld tekst frå omlag 25.000 nyhendemeldingar.

Setningane i korpuset er automatisk parallellstilte, og korpuset er konvertert til tmx-format. Omsetjingseiningane er randomiserte på grunn av opphavsrettslege tilhøve. Parallellstillinga er ikkje perfekt, men for størstedelen av materialet veldig god.

Korpuset inneheld omlag 339.000 omsetjingseiningar (TU-taggar), i grove trekk svarar dette til setningar.

Ein oppdatert versjon av omsetjingsminnet vart lagt til i mars 2020. Ein del feil og manglar i den førre versjonen har vorte retta opp i. Denne optimaliseringa vart utført av Vitec MV. Sjå dokumentasjonen for detaljar om dette.

Dette omsetjingsminnet inneheld omsetjingar frå bokmål til nynorsk av nyhendetekst frå Norsk telegrambyrå (NTB). Tekstene er omsette av Nynorsk pressekontor. Materialet skriv seg frå perioden februar 2011 - februar 2019, og inneheld tekst frå omlag 25.000 nyhendemeldingar.

Setningane i korpuset er automatisk parallellstilte, og korpuset er konvertert til tmx-format. Omsetjingseiningane er randomiserte på grunn av opphavsrettslege tilhøve. Parallellstillinga er ikkje perfekt, men for størstedelen av materialet veldig god.

Korpuset inneheld omlag 339.000 omsetjingseiningar (TU-taggar), i grove trekk svarar dette til setningar.

Ein oppdatert versjon av omsetjingsminnet vart lagt til i mars 2020. Ein del feil og manglar i den førre versjonen har vorte retta opp i. Denne optimaliseringa vart utført av Vitec MV. Sjå dokumentasjonen for detaljar om dette.

Utvidet metadata

Last ned ressurser