Omsetjingsminne frå Nynorsk pressekontor

Dette korpuset inneheld omsetjingar frå bokmål til nynorsk av nyhendetekst frå Norsk telegrambyrå (NTB). Tekstene er omsette av Nynorsk pressekontor (NPK), som nyttar den såkalla Nynorskroboten til automatisk omsetjing av tekster frå bokmål til nynorsk, og korrigerer feila roboten gjer manuelt før publisering. Les meir om dette hjå Nynorsk pressekontor (https://www.npk.no/).

Materialet skriv seg frå perioden februar 2011 til september 2021. Av opphavsrettslege grunnar er omsetjingseiningane randomiserte. Ei omsetjingseining svarar stort sett til eit setningspar.

Materialet er delt opp i tre delar, og det finst to ulike filformat, tmx og tsv. Totalt inneheld korpuset omlag 700.000 omsetjingspar/setningspar. Sjå dokumentasjonsfila for meir informasjon.

Dette korpuset inneheld omsetjingar frå bokmål til nynorsk av nyhendetekst frå Norsk telegrambyrå (NTB). Tekstene er omsette av Nynorsk pressekontor (NPK), som nyttar den såkalla Nynorskroboten til automatisk omsetjing av tekster frå bokmål til nynorsk, og korrigerer feila roboten gjer manuelt før publisering. Les meir om dette hjå Nynorsk pressekontor (https://www.npk.no/).

Materialet skriv seg frå perioden februar 2011 til september 2021. Av opphavsrettslege grunnar er omsetjingseiningane randomiserte. Ei omsetjingseining svarar stort sett til eit setningspar.

Materialet er delt opp i tre delar, og det finst to ulike filformat, tmx og tsv. Totalt inneheld korpuset omlag 700.000 omsetjingspar/setningspar. Sjå dokumentasjonsfila for meir informasjon.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata