Hopp til innhold

Norsk dependenstrebank (NDT)

Norsk dependenstrebank, (tidlegare kalla «Gullkorpuset»), er to separate trebankar, med tekster på bokmål og nynorsk, annotert morfologisk og syntaktisk. Kvar trebank innheld 300.000 «tokens» (ordformer inkl. teiknsetjing). Den morfologiske analysen følgjer Norsk referansegrammatikk, medan dependensgrammatikk vert nytta for den syntaktiske analysen. Annoteringa er gjort maskinelt, men er kvalitetssjekka og manuelt korrigert av to lingvistar, og held såleis ein gullstandard.

Norsk dependenstrebank, (tidlegare kalla «Gullkorpuset»), er to separate trebankar, med tekster på bokmål og nynorsk, annotert morfologisk og syntaktisk. Kvar trebank innheld 300.000 «tokens» (ordformer inkl. teiknsetjing). Den morfologiske analysen følgjer Norsk referansegrammatikk, medan dependensgrammatikk vert nytta for den syntaktiske analysen. Annoteringa er gjort maskinelt, men er kvalitetssjekka og manuelt korrigert av to lingvistar, og held såleis ein gullstandard.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata