Finn Arnestad

Missa brevis

kr 146,–

Beskrivelse

Besetning:

choir(SATB) fl cl bsn 2 hn tpt

Komponist:

Finn Arnestad

Tekst:

trad. (Lat)

Komposisjonsår:

1951

Varighet:

00:10:00

Innhold:

Kyrie eleison. Gloria

Utgiver(e):

NB noter

Forhåndsvisning:

Forhåndsvisning: Missa brevis