Hopp til innhold

For komponister

Er du yrkesaktiv komponist og ønsker å ha verkene dine hos NB noter? Vi gjør musikken din tilgjengelig slik at musikere, dirigenter, orkestre og ensembler lettere kan finne nytt repertoar 

Dette trenger vi fra deg: 

Slik foregår prosessen: 

Det blir gjort en vurdering av de innsendte verkene. I tillegg ser vi på medlemskap i TONO (krav), utdannelse, og medlemskap i Norsk Komponistforening (ikke et krav) 

Av og til henter vi inn råd fra en ekstern fagperson 

Å være komponist hos NB noter betyr at: 

Verkene dine blir registrert og tilgjengelig i vår nettbutikk https://www.nb.no/noter/butikk/ slik at musikere, dirigenter og andre lett kan finne dem. Alle partiturer forhåndsvises i katalogen, men vi legger ikke ut enkeltstemmer eller lydopptak  

NB noter trykker og leverer noter til dine verker på bestilling (pdf også mulig) 

Notene blir promotert på norske og internasjonale messer, utstillinger og festivaler

Du beholder alle rettigheter til verkene dine. Dette gjelder både opphavsretten til verket og eiendomsretten til notematerialet 

Du kan få hjelp med stemmeskriving på verk med 9 instrumenter/ utøvere eller mer 

Hvis du får du avtale med et forlag, slutter vi å trykke og sende ut kopier av verket ditt, men det vil fortsatt stå i katalogen vår med henvisning til forlaget/forlagsutgivelsen 

Har du spørsmål? Ta kontakt på noter@nb.no