TAUS – Talemålsundersøkelsen i Oslo

Materialet fra Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) er basert på uformelle intervjuer med folk fra Oslo, som ble gjort i 1971-73. Informantene er hovedsakelig fra to østlige bydeler (Vålerenga og Kampen) og en vestlig (Frogner), og har en sosial bakgrunn som kan anses representative med hensyn til utdanning og yrke, og oppvekstmiljø. Personene faller i tre grupper ut fra alder: ungdom (15 - 17 år), unge voksne (20 - 30) og voksne (34 - 75).

Temaene for intervjuene er opplevelser og beskrivelser fra barndom og oppvekst, og det er flere innslag av muntlige fortellinger. Samtalene har foregått hjemme hos de enkelte og i en uhøytidelig og uformell tone, slik at den språklige stilen kan betegnes som uformell dagligtale.

I 2006 - 2007 er A- og C-serien av TAUS-lydbåndene digitalisert, og alle intervjuene er transkribert ortografisk. Transkripsjonene er dessuten koplet sammen med de digitaliserte lydfilene. Hele materialet er søkbart via søkeverktøyet Glossa. Det er mulig å søke både i de originale, fonetiske TAUS-transkripsjonene og i de ortografiske. Vær oppmerksom på at noen av de originale TAUS-lydbåndene har gått tapt. Disse intervjuene mangler derfor i dette søkbare materialet. Les mer om dette under fanen Informanter.

I 2014 - 2019 er B-serien digitalisert og transkribert gjennom LIA-prosjektet.

I 2018 ble TAUS lagt inn i en ny versjon av Glossa, Logg deg inn med Feide, Clarin eller ta kontakt med Tekstlaboratoriet.

I januar 2020 ble TAUS v.3 publisert med alt tilgjengelig materiale fra A-, B- og C-serien. Korpuset har 86 talere og 387 551 tokens.

Materialet fra Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) er basert på uformelle intervjuer med folk fra Oslo, som ble gjort i 1971-73. Informantene er hovedsakelig fra to østlige bydeler (Vålerenga og Kampen) og en vestlig (Frogner), og har en sosial bakgrunn som kan anses representative med hensyn til utdanning og yrke, og oppvekstmiljø. Personene faller i tre grupper ut fra alder: ungdom (15 - 17 år), unge voksne (20 - 30) og voksne (34 - 75).

Temaene for intervjuene er opplevelser og beskrivelser fra barndom og oppvekst, og det er flere innslag av muntlige fortellinger. Samtalene har foregått hjemme hos de enkelte og i en uhøytidelig og uformell tone, slik at den språklige stilen kan betegnes som uformell dagligtale.

I 2006 - 2007 er A- og C-serien av TAUS-lydbåndene digitalisert, og alle intervjuene er transkribert ortografisk. Transkripsjonene er dessuten koplet sammen med de digitaliserte lydfilene. Hele materialet er søkbart via søkeverktøyet Glossa. Det er mulig å søke både i de originale, fonetiske TAUS-transkripsjonene og i de ortografiske. Vær oppmerksom på at noen av de originale TAUS-lydbåndene har gått tapt. Disse intervjuene mangler derfor i dette søkbare materialet. Les mer om dette under fanen Informanter.

I 2014 - 2019 er B-serien digitalisert og transkribert gjennom LIA-prosjektet.

I 2018 ble TAUS lagt inn i en ny versjon av Glossa, Logg deg inn med Feide, Clarin eller ta kontakt med Tekstlaboratoriet.

I januar 2020 ble TAUS v.3 publisert med alt tilgjengelig materiale fra A-, B- og C-serien. Korpuset har 86 talere og 387 551 tokens.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Gå til ressursside