Norsk talespråkskorpus – Oslodelen

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området. Informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, bosted og utdannelse. NoTa-Oslo består av drøyt 957 000 ord som er ortografisk transkribert og morfologisk tagget. Korpuset er tilgjengelig for forskning og søkbart gjennom søkegrensesnittet Glossa, og transkripsjonene er koblet sammen med lyd- og videofiler. Transkripsjonene kan også lastes ned. NoTa-Oslo er laget av Tekstlaboratoriet i perioden 2004 - 2006.

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området. Informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, bosted og utdannelse. NoTa-Oslo består av drøyt 957 000 ord som er ortografisk transkribert og morfologisk tagget. Korpuset er tilgjengelig for forskning og søkbart gjennom søkegrensesnittet Glossa, og transkripsjonene er koblet sammen med lyd- og videofiler.
Transkripsjonene kan også lastes ned.
NoTa-Oslo er laget av Tekstlaboratoriet i perioden 2004 - 2006.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Gå til ressursside