NoTa-Oslo – nedlastbare transkripsjoner

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området. Informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, bosted og utdannelse.

Den nedlastbare versjoner inneholder ortografiske transkripsjoner, i alt drøyt 957 000 tokens.

Opptakene til NoTa-Oslo ble gjort av Tekstlaboratoriet i perioden 2004 - 2006.

NoTa-Oslo er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området. Informantene er representative med hensyn til alder, kjønn, bosted og utdannelse.

Den nedlastbare versjoner inneholder ortografiske transkripsjoner, i alt drøyt 957 000 tokens.

Opptakene til NoTa-Oslo ble gjort av Tekstlaboratoriet i perioden 2004 - 2006.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Gå til ressursside