LIA-trebanken

LIA-trebanken består av 5250 talemålssegment og 55 410 ord/token frå talespråkskorpuset LIA norsk. Trebanken er annotert morfologisk og syntaktisk og manuelt korrigert. Trebanken er tilgjengelig både i conllx-format og conllu-format.

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT.

LIA-trebanken består av 5250 talemålssegment og 55 410 ord/token frå talespråkskorpuset LIA norsk. Trebanken er annotert morfologisk og syntaktisk og manuelt korrigert. Trebanken er tilgjengelig både i conllx-format og conllu-format.

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata