LIA norsk – korpus av eldre dialektopptak

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Opptakene er gjort for dialektforskning og navneforskning, og handler ofte om landbruk, skogbruk, fiske, livet på setra og gamle håndverkstradisjoner. Som regel er opptakene gjort i private hjem, og intervjuene og samtalene er ganske uformelle.

Den første versjonen av korpuset inneholder 3.5 millioner tokens og 1374 talere fra 222 steder i Norge. Korpuset er morfologisk tagget med en nyutviklet, statistisk talemålstagger for Nynorsk.

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Opptakene er gjort for dialektforskning og navneforskning, og handler ofte om landbruk, skogbruk, fiske, livet på setra og gamle håndverkstradisjoner. Som regel er opptakene gjort i private hjem, og intervjuene og samtalene er ganske uformelle.

Den første versjonen av korpuset inneholder 3.5 millioner tokens og 1374 talere fra 222 steder i Norge. Korpuset er morfologisk tagget med en nyutviklet, statistisk talemålstagger for Nynorsk.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Gå til ressursside