Transkripsjoner og utvalgte lydfiler fra LIA norsk til nedlasting

Alle transkripsjoner fra LIA norsk kan lastes ned i tekstformat.

553 transkripsjoner i ELAN-format fra LIA norsk er sammen med tilhørende lydfiler dessuten samla i ei mappe for nedlasting. Dette er opptak som ikke inneholder sensitiv informasjon og kan brukes fritt til både lingvistiske og språkteknologiske formål.

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Mange opptak i LIA norsk har noe innhold som kan karakteriseres som sensitiv informasjon. Denne informasjonen er ikke transkribert, derfor kan opptaka brukes i korpuset, men lydfilene kan ikke frigis siden informasjonen fremdeles ligger der.

Alle transkripsjoner fra LIA norsk kan lastes ned i tekstformat.

553 transkripsjoner i ELAN-format fra LIA norsk er sammen med tilhørende lydfiler dessuten samla i ei mappe for nedlasting. Dette er opptak som ikke inneholder sensitiv informasjon og kan brukes fritt til både lingvistiske og språkteknologiske formål.

LIA norsk er et talespråkskorpus med gamle opptak (1939 - 1996) fra fire norske universitet: NTNU, UiB, UiO og UiT. Mange opptak i LIA norsk har noe innhold som kan karakteriseres som sensitiv informasjon. Denne informasjonen er ikke transkribert, derfor kan opptaka brukes i korpuset, men lydfilene kan ikke frigis siden informasjonen fremdeles ligger der.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata