Amerikanordisk talespråkskorpus v.3.1

CANS v.3.1 - amerikanordisk talespråkskorpus - er et talespråkskorpus med informanter fra USA og Canada. Informantene snakker norsk og svensk, og de fleste lærte språket som barn hjemme hos foreldrene i Amerika. Det er 268 talere fra 63 steder i korpuset, alt i alt mer enn 774 000 tokens.

CANS v.3.1 inneholder både samtaler og intervjuer. Transkripsjonene finnes både i en fonetisk, talemålsnær variant og i en ortografisk versjon. Transkripsjonene er lenket til lyd og video i korpuset.

CANS v.3.1 inneholder opptak fra Janne Bondi Johannessen et al. (2010 - 2016) sammen med eldre opptak og transkripsjoner fra Didrik Arup Seip og Ernst W. Selmer (1931), Einar Haugen (1942) og Arnstein Hjelde (1987, 1990, 1992). De svenske opptakene er samlet av Ida Larsson et al. (2011 - 2014).

CANS v.3.1 - amerikanordisk talespråkskorpus - er et talespråkskorpus med informanter fra USA og Canada. Informantene snakker norsk og svensk, og de fleste lærte språket som barn hjemme hos foreldrene i Amerika. Det er 268 talere fra 63 steder i korpuset, alt i alt mer enn 774 000 tokens.

CANS v.3.1 inneholder både samtaler og intervjuer. Transkripsjonene finnes både i en fonetisk, talemålsnær variant og i en ortografisk versjon. Transkripsjonene er lenket til lyd og video i korpuset.

CANS v.3.1 inneholder opptak fra Janne Bondi Johannessen et al. (2010 - 2016) sammen med eldre opptak og transkripsjoner fra Didrik Arup Seip og Ernst W. Selmer (1931), Einar Haugen (1942) og Arnstein Hjelde (1987, 1990, 1992). De svenske opptakene er samlet av Ida Larsson et al. (2011 - 2014).

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Gå til ressursside