Hopp til innhold

NB Samtale

NB Samtale er et talekorpus med ortografisk transkribert lydmateriale hentet fra podkaster og opptak av arrangementer på Nasjonalbiblioteket. Korpuset inneholder samtaler mellom flere personer, og talen er spontan og har typiske trekk ved muntlig språk. Lydmaterialet er valgt ut med tanke på god balanse mellom kjønnene og god dialektvariasjon, og korpuset har transkripsjoner på både bokmål og nynorsk.

NB Samtale er tenkt som et open-source-datasett for trening av automatisk talegjenkjenning, spesifikt gjenkjenning av spontan tale mellom flere personer i samtale. Det er til sammen 24 timer transkribert tale fra 69 talere fordelt på 12.080 segmenter som hver er en individuell WAV-fil. Metadataene inneholder blant annet informasjon om segmentenes kildefil, tidskode og varighet, samt talernes kjønn, dialekt og målform.

NB Samtale er utviklet av Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Kontakt oss på sprakbanken@nb.no.

NB Samtale er et talekorpus med ortografisk transkribert lydmateriale hentet fra podkaster og opptak av arrangementer på Nasjonalbiblioteket. Korpuset inneholder samtaler mellom flere personer, og talen er spontan og har typiske trekk ved muntlig språk. Lydmaterialet er valgt ut med tanke på god balanse mellom kjønnene og god dialektvariasjon, og korpuset har transkripsjoner på både bokmål og nynorsk.

NB Samtale er tenkt som et open-source-datasett for trening av automatisk talegjenkjenning, spesifikt gjenkjenning av spontan tale mellom flere personer i samtale. Det er til sammen 24 timer transkribert tale fra 69 talere fordelt på 12.080 segmenter som hver er en individuell WAV-fil. Metadataene inneholder blant annet informasjon om segmentenes kildefil, tidskode og varighet, samt talernes kjønn, dialekt og målform.

NB Samtale er utviklet av Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og forslag til forbedringer. Kontakt oss på sprakbanken@nb.no.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata