Hopp til innhold

NB Uttale

NB Uttale er et uttaleleksikon for bokmål laget av Språkbanken. Leksikonet består av 785.000 ord som er fonemisk transkribert til fem dialekter (dialektområder); østnorsk (Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken), sørvestnorsk (Rogaland), vestnorsk (Møre og Romsdal, Vestland), trøndersk (Trøndelag) og nordnorsk (Nordland, Troms og Finnmark).

Leksikonet er hovedsakelig beregnet på utvikling av taleteknologi: talegjenkjenning, «forced alignment», grafem-til-fonem-konvertering, talesyntese. Leksikonet er basert på NST-leksikonet, et uttaleleksikon fra slutten av 90-tallet, som også er tilgjengelig i Språkbanken. Dialekttranskripsjoner er lagt til ved hjelp av strengerstatninger, og det opprinnelige leksikonet er supplert med 25.500 nyord. Ordformene i leksikonet er på bokmål.

Se dokumentasjonsfilene for mer detaljert informasjon. Kontakt oss på e-post, sprakbanken@nb.no, om du har spørsmål om ressursen.

NB Uttale er et uttaleleksikon for bokmål laget av Språkbanken. Leksikonet består av 785.000 ord som er fonemisk transkribert til fem dialekter (dialektområder); østnorsk (Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken), sørvestnorsk (Rogaland), vestnorsk (Møre og Romsdal, Vestland), trøndersk (Trøndelag) og nordnorsk (Nordland, Troms og Finnmark).

Leksikonet er hovedsakelig beregnet på utvikling av taleteknologi: talegjenkjenning, «forced alignment», grafem-til-fonem-konvertering, talesyntese. Leksikonet er basert på NST-leksikonet, et uttaleleksikon fra slutten av 90-tallet, som også er tilgjengelig i Språkbanken. Dialekttranskripsjoner er lagt til ved hjelp av strengerstatninger, og det opprinnelige leksikonet er supplert med 25.500 nyord. Ordformene i leksikonet er på bokmål.

Se dokumentasjonsfilene for mer detaljert informasjon. Kontakt oss på e-post, sprakbanken@nb.no, om du har spørsmål om ressursen.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata