Hopp til innhold

ParlaMint-NO 1.2

ParlaMint-NO er den norske delen av ParlaMint-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt støttet av CLARIN-ERIC. Prosjektets mål er å lage sammenlignbare og likt annoterte korpus basert på møtereferat fra ulike lands parlamenter.

Korpuset inneholder referater fra Stortinget for perioden oktober 1998 til mai 2022.

Filformatet er xml i to ulike versjoner:
– ParlaMint-NO.TEI inneholder referatene annotert med metadata om de ulike talerne.
– ParlaMint-NO.TEI.ana inneholder de samme dataene annotert på ord- og setningsnivå.

Se dokumentasjonsfilen for mer informasjon om innhold og filformat. Hver av de to delene inneholder referat fra 3.267 møter, og består av om lag 400.000 innlegg og ca. 97,5 mill. ord.

To mindre endringer har blitt gjort i versjon 1.2:
– Språkkodene er endret fra nob, nno til nb, nn.
– Mellomrommene i filene har blitt normalisert.

ParlaMint-NO er den norske delen av ParlaMint-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt støttet av CLARIN-ERIC. Prosjektets mål er å lage sammenlignbare og likt annoterte korpus basert på møtereferat fra ulike lands parlamenter.

Korpuset inneholder referater fra Stortinget for perioden oktober 1998 til mai 2022.

Filformatet er xml i to ulike versjoner:
– ParlaMint-NO.TEI inneholder referatene annotert med metadata om de ulike talerne.
– ParlaMint-NO.TEI.ana inneholder de samme dataene annotert på ord- og setningsnivå.

Se dokumentasjonsfilen for mer informasjon om innhold og filformat. Hver av de to delene inneholder referat fra 3.267 møter, og består av om lag 400.000 innlegg og ca. 97,5 mill. ord.

To mindre endringer har blitt gjort i versjon 1.2:
– Språkkodene er endret fra nob, nno til nb, nn.
– Mellomrommene i filene har blitt normalisert.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata