Hopp til innhold

ParlaMint-NO

ParlaMint-NO er den norske delen av ParlaMint-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt støttet av CLARIN-ERIC. Prosjektets mål er å lage sammenlignbare og likt annoterte korpus basert på møtereferat fra ulike lands parlamenter.

Korpuset inneholder referater fra Stortinget for perioden oktober 1998 til mai 2022.

Dataene foreligger i xml-format i to ulike versjoner:
– ParlaMint-NO.TEI inneholder referatene annotert med informasjon om de ulike talerne.
– ParlaMint-NO.TEI.ana inneholder de samme dataen annotert på ord- og setningsnivå.

Se dokumentasjonsfilen for mer informasjon om innhold og filformat. Hver av de to delene inneholder referat fra 3 267 møter, og består av om lag 400 000 innlegg og ca. 97,5 mill. ord.

ParlaMint-NO er den norske delen av ParlaMint-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt støttet av CLARIN-ERIC. Prosjektets mål er å lage sammenlignbare og likt annoterte korpus basert på møtereferat fra ulike lands parlamenter.

Korpuset inneholder referater fra Stortinget for perioden oktober 1998 til mai 2022.

Dataene foreligger i xml-format i to ulike versjoner:
– ParlaMint-NO.TEI inneholder referatene annotert med informasjon om de ulike talerne.
– ParlaMint-NO.TEI.ana inneholder de samme dataen annotert på ord- og setningsnivå.

Se dokumentasjonsfilen for mer informasjon om innhold og filformat. Hver av de to delene inneholder referat fra 3 267 møter, og består av om lag 400 000 innlegg og ca. 97,5 mill. ord.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata