N-grammer fra NBdigital 2021

Dette korpuset inneholder n-grammer – unigrammer, bigrammer og trigrammer – fra alle bøker og aviser som var blitt digitalisert ved Nasjonalbiblioteket per juli 2021. N-grammene er laget på basis av et materiale bestående av om lag 580.000 bøker og 3.400.000 aviser, til sammen ca. 122 milliarder "tokens" (ord og tegnsetting). N-grammene finnes på CSV-format (UTF-8-kodert).

Kolonnene i CSV-filene med n-grammer er som følger: - first - det første ordet i n-grammet (i unigram, bigram og trigram) - second - det andre ordet i n-grammet (i bigram og trigram) - third - det tredje ordet i n-grammet (i trigram) - lang - språkkode for n-grammet (bare i bøker, aviser har ingen språkklassifikasjon per nå) - freq - den totale frekvensen for n-grammet i samlingen av bøker eller aviser - json - et dictionary med råfrekvens per år

totals.json inneholder totalfrekvenser innenfor årganger i bok- og aviskorpuset. Med disse kan man lett regne ut relativfrekvenser for sammenlikning på tvers av år som i NB N-gram.

metadata-digibok.csv og metadata-digavis.csv inneholder enkle metadata for alle bøkene og avisene som inngår i bok- og aviskorpuset. Hvis du er interessert i mer utførlige metadata, henviser vi til Oria eller NBs APIer under https://api.nb.no/.

Se dokumentasjonsfilene for mer informasjon.

Dette korpuset inneholder n-grammer – unigrammer, bigrammer og trigrammer – fra alle bøker og aviser som var blitt digitalisert ved Nasjonalbiblioteket per juli 2021. N-grammene er laget på basis av et materiale bestående av om lag 580.000 bøker og 3.400.000 aviser, til sammen ca. 122 milliarder "tokens" (ord og tegnsetting). N-grammene finnes på CSV-format (UTF-8-kodert).

Kolonnene i CSV-filene med n-grammer er som følger:
- first - det første ordet i n-grammet (i unigram, bigram og trigram)
- second - det andre ordet i n-grammet (i bigram og trigram)
- third - det tredje ordet i n-grammet (i trigram)
- lang - språkkode for n-grammet (bare i bøker, aviser har ingen språkklassifikasjon per nå)
- freq - den totale frekvensen for n-grammet i samlingen av bøker eller aviser
- json - et dictionary med råfrekvens per år

totals.json inneholder totalfrekvenser innenfor årganger i bok- og aviskorpuset. Med disse kan man lett regne ut relativfrekvenser for sammenlikning på tvers av år som i NB N-gram.

metadata-digibok.csv og metadata-digavis.csv inneholder enkle metadata for alle bøkene og avisene som inngår i bok- og aviskorpuset. Hvis du er interessert i mer utførlige metadata, henviser vi til Oria eller NBs APIer under https://api.nb.no/.

Se dokumentasjonsfilene for mer informasjon.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata