Hopp til innhold

Lingit uttaleleksikon for nynorsk

Dette uttaleleksikonet for nynorsk vart opphavleg utvikla av Lingit AS for bruk i deira tekst-til-tale-stemmer som vart lanserte i 2008.

Leksikonet er sett saman av leksikalske einingar (ei eining per line i databasen). Kvar av desse einingane er samansett av ei bøygd ordform, ein transkripsjon (i X-SAMPA), leksikalske trekk og lemma. Alle bøyingsformer av same lemma er ordna i grupper med eit felles nummer. Leksikonet inneheld ikkje namn.

Det medfølgjande hjelpeskriptet (Pyton) gjev ytterlegare metadata og mellom anna moglegheit til å utarbeide statistikk.

Dette uttaleleksikonet for nynorsk vart opphavleg utvikla av Lingit AS for bruk i deira tekst-til-tale-stemmer som vart lanserte i 2008.

Leksikonet er sett saman av leksikalske einingar (ei eining per line i databasen). Kvar av desse einingane er samansett av ei bøygd ordform, ein transkripsjon (i X-SAMPA), leksikalske trekk og lemma. Alle bøyingsformer av same lemma er ordna i grupper med eit felles nummer. Leksikonet inneheld ikkje namn.

Det medfølgjande hjelpeskriptet (Pyton) gjev ytterlegare metadata og mellom anna moglegheit til å utarbeide statistikk.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata