Hopp til innhold

UDs EU-termbase

Denne termbasen er resultatet av arbeid utført ved Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementets Avdeling for Europa og handel. En beskrivelse av innholdet i databasen finnes i dokumentasjonsfilen.

Av totalt 42.141 termer, er 5.313 av dem oversatt til både bokmål og nynorsk, 3.855 bare til nynorsk, og 32.972 bare til bokmål. Det er ikke angitt ekvivalenter på både fransk og engelsk for alle termene. Dette gir følgende antall termer per språk/målform:

- fransk (fra), 41.578
- engelsk (eng), 41.704
- bokmål (nob), 38.285
- nynorsk (nno), 9.168

Språkbanken har konvertert dataene til et enkelt, kommaseparert format (csv). Dataene er strukturert i fem felter per term, "domain,fra,eng,nob,nno", der "domain" angir fagområdet termen er hentet fra, mens de andre er språkkoder. Tomme felter (manglende ekvivalenter) er markert med en bindestrek ( - ).

Denne termbasen er resultatet av arbeid utført ved Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementets Avdeling for Europa og handel. En beskrivelse av innholdet i databasen finnes i dokumentasjonsfilen.

Av totalt 42.141 termer, er 5.313 av dem oversatt til både bokmål og nynorsk, 3.855 bare til nynorsk, og 32.972 bare til bokmål. Det er ikke angitt ekvivalenter på både fransk og engelsk for alle termene. Dette gir følgende antall termer per språk/målform:

- fransk (fra), 41.578
- engelsk (eng), 41.704
- bokmål (nob), 38.285
- nynorsk (nno), 9.168

Språkbanken har konvertert dataene til et enkelt, kommaseparert format (csv). Dataene er strukturert i fem felter per term, "domain,fra,eng,nob,nno", der "domain" angir fagområdet termen er hentet fra, mens de andre er språkkoder. Tomme felter (manglende ekvivalenter) er markert med en bindestrek ( - ).

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata