Hopp til innhold

Ordlister frå Språkrådet

Dette er ei samling med ordlister opphavleg laga av Språkrådet. Språkbanken har tatt utgangspunkt i html-filene på http://www.språkrådet.no/, fjerna html-kodinga, og lagt listene til rette for distribusjon som tabulatordelt tekst (versjon 1 og 2) og xml (versjon 3).

Språkbanken tek atterhald om at det enno er feil i listene. Gjer oss gjerne merksame på feil. Ordlistene kan berre nyttast til språkvitskapleg og språkteknologisk forsking og utvikling. Det er Språkrådet som har opphavsretten til desse listene, og Språkrådet skal alltid krediterast ved bruk.

Følgjande lister er publiserte her:
– Navn på språk
– Navn på stater
– Navn på statsorganer
– Ordtilfanget i nynorske ordlister
– Personnemningar til stadnamn i Noreg
– Geografiske namn
– Historiske navn
– Administrativ ordliste
– Forkortinger

Dette er ei samling med ordlister opphavleg laga av Språkrådet. Språkbanken har tatt utgangspunkt i html-filene på http://www.språkrådet.no/, fjerna html-kodinga, og lagt listene til rette for distribusjon som tabulatordelt tekst (versjon 1 og 2) og xml (versjon 3).

Språkbanken tek atterhald om at det enno er feil i listene. Gjer oss gjerne merksame på feil. Ordlistene kan berre nyttast til språkvitskapleg og språkteknologisk forsking og utvikling. Det er Språkrådet som har opphavsretten til desse listene, og Språkrådet skal alltid krediterast ved bruk.

Følgjande lister er publiserte her:
– Navn på språk
– Navn på stater
– Navn på statsorganer
– Ordtilfanget i nynorske ordlister
– Personnemningar til stadnamn i Noreg
– Geografiske namn
– Historiske navn
– Administrativ ordliste
– Forkortinger

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata