Hopp til innhold

NoFA – Forced Alignment for bokmål

NoFA er en såkalt Forced Alignment-modell for norsk (bokmål), laget av Nate Young (https://www.nateyoung.se/) på oppdrag fra Språkbanken. Modellen er laget for Forced Alignment-verktøyet Montreal Forced Aligner (MFA), https://montreal-forced-aligner.readthedocs.io/.

Forced Alignment refererer til algoritmer som tar en lydfil med tale og en ortografisk transkripsjon av talen som input og produserer en fonetisk transkripsjon der hvert segment (hver fon) er tidskoda i lydfila.

NoFA er trent på Språkbankens taledatabase NB Tale og den fonetiske delen av RUNDKAST-databasen utarbeida ved NTNU.

Se dokumentasjonsfila for mer informasjon om modellen.

NoFA er en såkalt Forced Alignment-modell for norsk (bokmål), laget av Nate Young (https://www.nateyoung.se/) på oppdrag fra Språkbanken. Modellen er laget for Forced Alignment-verktøyet Montreal Forced Aligner (MFA), https://montreal-forced-aligner.readthedocs.io/.

Forced Alignment refererer til algoritmer som tar en lydfil med tale og en ortografisk transkripsjon av talen som input og produserer en fonetisk transkripsjon der hvert segment (hver fon) er tidskoda i lydfila.

NoFA er trent på Språkbankens taledatabase NB Tale og den fonetiske delen av RUNDKAST-databasen utarbeida ved NTNU.

Se dokumentasjonsfila for mer informasjon om modellen.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata