NST dansk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på dansk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer til anvendelse.

I den opprinnelige versjonen av materialet var filene organisert i en bestemt mappestruktur der mappenavnene var meningsbærende. Filnavnene var imidlertid ikke meningsbærende, og det fantes også tilfeller av filer med samme navn i forskjellige mapper. Dette viste seg å være upraktisk, siden brukere måtte beholde den opprinnelige mappestrukturen for å kunne benytte seg av dataene. Filene er derfor navngitt på nytt, slik at filnavnene er unike og meningsbærende uavhengig av mappestrukturen. De opprinnelige metadatafilene var i spl-format. Disse er konvertert til JSON-format. De konverterte metadatafilene er også anonymisert, og tekstkodingen er UTF-8 istedenfor ANSI, som det opprinnelige materialet hadde.

Se dokumentasjonsfilen for en full beskrivelse av dataene og endringene som er gjort.

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på dansk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer til anvendelse.

I den opprinnelige versjonen av materialet var filene organisert i en bestemt mappestruktur der mappenavnene var meningsbærende. Filnavnene var imidlertid ikke meningsbærende, og det fantes også tilfeller av filer med samme navn i forskjellige mapper. Dette viste seg å være upraktisk, siden brukere måtte beholde den opprinnelige mappestrukturen for å kunne benytte seg av dataene. Filene er derfor navngitt på nytt, slik at filnavnene er unike og meningsbærende uavhengig av mappestrukturen. De opprinnelige metadatafilene var i spl-format. Disse er konvertert til JSON-format. De konverterte metadatafilene er også anonymisert, og tekstkodingen er UTF-8 istedenfor ANSI, som det opprinnelige materialet hadde.

Se dokumentasjonsfilen for en full beskrivelse av dataene og endringene som er gjort.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata