Hopp til innhold

NST dansk ATG-database (16 kHz) – reorganisert

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på dansk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer til anvendelse.

I den opprinnelige versjonen av materialet var filene organisert i en bestemt mappestruktur der mappenavnene var meningsbærende. Filnavnene var imidlertid ikke meningsbærende, og det fantes også tilfeller av filer med samme navn i forskjellige mapper. Dette viste seg å være upraktisk, siden brukere måtte beholde den opprinnelige mappestrukturen for å kunne benytte seg av dataene.

Filene er derfor navngitt på nytt, slik at filnavnene er unike og meningsbærende uavhengig av mappestrukturen. De opprinnelige metadatafilene var i spl-format; disse er konvertert til JSON-format. Metadatafilene er anonymisert, og tekstkodingen er endret fra ANSI til UTF-8. Metadata og transkripsjoner foreligger også som CSV-filer.

Se dokumentasjonsfilen for en full beskrivelse av dataene og endringene som er gjort.

Denne databasen er laget av Nordisk språkteknologi som datagrunnlag for talegjenkjenning og diktering på dansk. I denne versjonen er dataene strukturert på nytt, slik at databasen enklere kommer til anvendelse.

I den opprinnelige versjonen av materialet var filene organisert i en bestemt mappestruktur der mappenavnene var meningsbærende. Filnavnene var imidlertid ikke meningsbærende, og det fantes også tilfeller av filer med samme navn i forskjellige mapper. Dette viste seg å være upraktisk, siden brukere måtte beholde den opprinnelige mappestrukturen for å kunne benytte seg av dataene.

Filene er derfor navngitt på nytt, slik at filnavnene er unike og meningsbærende uavhengig av mappestrukturen. De opprinnelige metadatafilene var i spl-format; disse er konvertert til JSON-format. Metadatafilene er anonymisert, og tekstkodingen er endret fra ANSI til UTF-8. Metadata og transkripsjoner foreligger også som CSV-filer.

Se dokumentasjonsfilen for en full beskrivelse av dataene og endringene som er gjort.

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata