Fritt tilgjengelege tekster frå NBdigital

Denne tekstsamlinga er sett saman av tekster som ikkje er underlagt opphavsrettslege restriksjonar (lenger). Materialet består av 26.344 OCR-handsama tekster fordelte på 10756 ulike forfattarar og andre tekstprodusentar (t.d. offentlege institusjonar).

Materialet kan lastast ned som komprimerte tar.gz-filer som inneheld tekstene i to format: html- og tekstfiler utan nokon form for koding. Teiknkodinga er UTF-8 for begge formata.

Tekstene er henta rett ut frå NBdigital, så kvaliteten på dei er varierande avhengig av kor god OCR-lesinga er. I tillegg til tekster på norsk (bokmål og nynorsk), inneheld samlinga tekster på fleire andre språk.

Denne tekstsamlinga er sett saman av tekster som ikkje er underlagt opphavsrettslege restriksjonar (lenger). Materialet består av 26.344 OCR-handsama tekster fordelte på 10756 ulike forfattarar og andre tekstprodusentar (t.d. offentlege institusjonar).

Materialet kan lastast ned som komprimerte tar.gz-filer som inneheld tekstene i to format: html- og tekstfiler utan nokon form for koding. Teiknkodinga er UTF-8 for begge formata.

Tekstene er henta rett ut frå NBdigital, så kvaliteten på dei er varierande avhengig av kor god OCR-lesinga er. I tillegg til tekster på norsk (bokmål og nynorsk), inneheld samlinga tekster på fleire andre språk.

Utvidet metadata

Last ned ressurser