Hopp til innhold

Fleirspråkleg ordliste frå Standard Norge

SNORRE er ein database som inneheld terminologi frå mange fagområde. Databasen er utvikla av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet, og er resultatet av eit standardiseringsarbeid for terminologi. SNORRE inneheld fagomgrep på bokmål, nynorsk, engelsk, fransk og tysk, i tillegg til synonym og forkortingar. Denne versjonen er ein dump av termane i SNORRE, parallellstilt for bokmål, nynorsk, engelsk, fransk og tysk.

Totalt inneheld listene omlag 53.500 omgrep, med termar på bokmål og nynorsk for nesten alle, og omsetjing til engelsk, fransk og tysk for delar av materialet. Definisjonar er ikkje inkluderte her.

Innhald
Språk – termar – synonym – forkortingar
Bokmål – 49.678 – 2.257 – 945
Nynorsk – 48.875 – 3.448 – 900
Engelsk – 48.213 – 3.012 – 1.024
Fransk – 17.623 – 843 – 423
Tysk – 18.749 – 876 – 203

Filformat: tabulatorseparert enkel tekst (text/tsv).

Ordlista frå SNORRE kan nyttast fritt til alle formål, men Standard Norge skal krediterast ved bruk (sjå lisensen).

SNORRE er ein database som inneheld terminologi frå mange fagområde. Databasen er utvikla av Standard Norge i samarbeid med Språkrådet, og er resultatet av eit standardiseringsarbeid for terminologi. SNORRE inneheld fagomgrep på bokmål, nynorsk, engelsk, fransk og tysk, i tillegg til synonym og forkortingar. Denne versjonen er ein dump av termane i SNORRE, parallellstilt for bokmål, nynorsk, engelsk, fransk og tysk.

Totalt inneheld listene omlag 53.500 omgrep, med termar på bokmål og nynorsk for nesten alle, og omsetjing til engelsk, fransk og tysk for delar av materialet. Definisjonar er ikkje inkluderte her.

Innhald
Språk – termar – synonym – forkortingar
Bokmål – 49.678 – 2.257 – 945
Nynorsk – 48.875 – 3.448 – 900
Engelsk – 48.213 – 3.012 – 1.024
Fransk – 17.623 – 843 – 423
Tysk – 18.749 – 876 – 203

Filformat: tabulatorseparert enkel tekst (text/tsv).

Ordlista frå SNORRE kan nyttast fritt til alle formål, men Standard Norge skal krediterast ved bruk (sjå lisensen).

Utvidet metadata

Last ned ressurser

Last ned metadata