Under himmelteiknet – Alvorstoner til alvorstekster …

kr 68,–

Beskrivelse

Besetning:

choir(SATB)

Komponist:

Thomas Beck

Tekst:

Inge Krokann ; Elias Blix ; Anders Hovden ; Kåre Støylen (Nor)

Komposisjonsår:

1959

Utgiver(e):

NB noter

Forhåndsvisning:

Forhåndsvisning: Under himmelteiknet - Alvorstoner til alvorstekster ...