• Eilert Sundt og folkehelsearbeidetEilert Sundt og folkehelsearbeidet
  Camilla Stoltenberg og Magne Nylenna
  kr 69,– Bestill

Eilert Sundt er kjent som «samfunnsforskningens far». Flere av problemområdene han befattet seg med på 1800-tallet, har slående likheter med dagens debatter. Camilla Stoltenberg og Magne Nylenna belyser Eilert Sundts rolle som folkehelsepioner. Hva kan vi, i vår kriseutsatte tid, lære av Sundt og hans metoder?

 

 • Barrierebryteren. Om Kristine Bonnevie
 • Barrierebryteren. Om Kristine Bonnevie
  Dag O. Hessen
  kr 69,– Bestill

Kristine Bonnevie er kjent som Norges første kvinnelige professor. Hun søkte svar på store spørsmål: Hva er liv, og hva er menneskets plass i naturen? Dag O. Hessen jobber med de samme spørsmålene. Han skriver fram historien om en kvinne som brøt flere barrierer enn de fleste, i en tid da høyere utdannelse og forskning var forbeholdt menn.

 

Lenge før sirkus ble det vi tenker på som sirkus, lot nordmenn seg underholde av omreisende artister, vokskabinett, sterke menn og skjeggete kvinner. Er sirkuset nå i ferd med å forsvinne, eller finner det nye former? Knut Nærum har undersøkt sirkusets historie i Norge. Hvor er sirkuset på vei?
 

 

 • Problemet Carlmar
  Toril Moi
  kr 69,– Bestill

Edith Carlmar var Norges første kvinnelige filmregissør, men er i ferd med å bli glemt. Har hun blitt dømt for hardt, og på hvilket grunnlag? Toril Moi reflekterer rundt filmkunst og filmhåndverk, kultursnobberi og urimelige forventninger.

 

 

 • Et stykke Norge: Mykle og Bjørneboe
  Toril Moi
  kr 69,– Bestill

Mykle og Bjørneboe utfordret flere av samtidens konvensjoner, samtidig som de befestet andre. For hvilken plass har kvinner i det mannssamfunnet bøkene gir innblikk i? På jakt etter forståelse av landet og tiåret hun selv ble født i, undersøker Toril Moi norske kulturuttrykk fra 1950-tallet.

 

 

 • Kjærlighetstortur: Torborg Nedreaas’ Av måneskinn gror det ingenting
  Toril Moi
  kr 69,– Bestill

Torborg Nedreaas engasjerte norske lesere på 1950-tallet. Men klarte hun å skrive seg fri fra samtidens kvinnesyn og kjærlighetsmyte? Toril Moi leser Av måneskinn gror det ingenting som et uhyrlig skremmebilde av en kvinneskjebne i et kvinnefiendtlig samfunn.

 

 

 • Etter katastrofen
  Et essay om Markens grøde
  Birger Emanuelsen
  kr 69,– Bestill

Markens grøde er en historie om en oppvoksende slekt, de sterke og de svake. Hvordan beskytter vi de svake? Birger Emanuelsen viser med skremmende tydelighet hvor aktuelt dette spørsmålet er i dag, i en tid preget av medisinske, økologiske, økonomiske og politiske kriser.

 

 • Den hellige familien
  Janne Stigen Drangsholt
  kr 69,– Bestill

I over hundreogfemti år er det blitt ropt varsko om familiens snarlige forvitring. Likevel skaper vi fortellinger om den som aldri før. Hva sier fortellingene om oss? Janne Stigen Drangsholts essay er tankevekkende lesning om hva vi trenger både familien og litteraturen til.

 

 

Bringsværd omslagsforside

 • Min vei til science fiction
  Tor Åge Bringsværd
  kr 69,– Bestill

Tor Åge Bringsværd skildrer i denne boka hendelser og refleksjoner som alle har styrket hans tro på at science fiction er den litteraturformen som gjør oss best rustet til å forstå vår egen tid og til å møte alle mulige fremtider. Han minnes alt fra barndommens fascinasjon for fantastiske historier, både i og utenfor bøkene, til sitt første møte med skrivepartneren Jon Bing.

 

 • Anne Bitsch omslagsforsideKjønn, makt og kroppens politikk
  Vitenskapspioneren Harriet Holter
  Anne Bitsch
  kr 69,– Bestill

Året før hun døde, deltok den banebrytende kjønnsforskeren Harriet Holter i et portrettintervju, og den eldre forskeren overrasket journalisten ved å nekte å la seg fotografere. Holter foretrakk et tolv år gammelt bilde, altså et bilde av en yngre og friskere utgave av seg selv. Spørsmålet om Holters beveggrunner danner utgangspunktet for Anne Bitsch’ undersøkelse av Harriet Holters liv, virke og arv. Forfatterens personlige tilnærming lar oss komme tettere på en av våre mest betydningsfulle vitenskapspionerer.