• Etter katastrofen
  Et essay om Markens grøde
  Birger Emanuelsen
  kr 69,– Bestill

Markens grøde er en historie om en oppvoksende slekt, de sterke og de svake. Hvordan beskytter vi de svake? Birger Emanuelsen viser med skremmende tydelighet hvor aktuelt dette spørsmålet er i dag, i en tid preget av medisinske, økologiske, økonomiske og politiske kriser.

 

 • Den hellige familien
  Janne Stigen Drangsholt
  kr 69,– Bestill

I over hundreogfemti år er det blitt ropt varsko om familiens snarlige forvitring. Likevel skaper vi fortellinger om den som aldri før. Hva sier fortellingene om oss? Janne Stigen Drangsholts essay er tankevekkende lesning om hva vi trenger både familien og litteraturen til.

 

 

Bringsværd omslagsforside

 • Min vei til science fiction
  Tor Åge Bringsværd
  kr 69,– Bestill

Tor Åge Bringsværd skildrer i denne boka hendelser og refleksjoner som alle har styrket hans tro på at science fiction er den litteraturformen som gjør oss best rustet til å forstå vår egen tid og til å møte alle mulige fremtider. Han minnes alt fra barndommens fascinasjon for fantastiske historier, både i og utenfor bøkene, til sitt første møte med skrivepartneren Jon Bing.

 

 • Anne Bitsch omslagsforsideKjønn, makt og kroppens politikk
  Vitenskapspioneren Harriet Holter
  Anne Bitsch
  kr 69,– Bestill

Året før hun døde, deltok den banebrytende kjønnsforskeren Harriet Holter i et portrettintervju, og den eldre forskeren overrasket journalisten ved å nekte å la seg fotografere. Holter foretrakk et tolv år gammelt bilde, altså et bilde av en yngre og friskere utgave av seg selv. Spørsmålet om Holters beveggrunner danner utgangspunktet for Anne Bitsch’ undersøkelse av Harriet Holters liv, virke og arv. Forfatterens personlige tilnærming lar oss komme tettere på en av våre mest betydningsfulle vitenskapspionerer.