Veien fra meg til deg
Hvor lenge er vi villig til å vente - på et brev, en e-post eller en SMS?

Rundt 1800 brukte et brev mellom Christiania og Stavanger vanligvis fire dager. Til Trondheim gikk det post tre ganger ukentlig. Dampskip, jernbane og bil førte gradvis til stadig raskere postlevering, selv om forskjellene mellom storbyene og periferien fortsatt var stor.

Postkortene hadde sin storhetstid rundt 1900-20. Det var en enorm produksjon av fotografiske postkort hvor nesten hver liten krok av landet ble foreviget. Postkortene kunne vise alt fra slakteren i gata med den slakteklare oksen, til naturkatastrofer og kongebesøk.

Lykke

Hva lykke er?
- Gå på en gressgrodd setervei
i tynne, tynne sommerklær,
klø sine ferske myggestikk
med doven eftertenksomhet
og være ung og meget rik
på uopplevet kjærlighet.
Å få et florlett spindelvev
som kjærtegn over munn og kinn
og tenke litt på vær og vind.
Kan hende vente på et brev.
Be prestekravene om råd
og kanskje ja - og kanskje nei -
han elsker - elsker ikke meg.
Men ennå ikke kjenne deg.
Inger Hagerups "Lykke", fra debuten Videre, utgitt første gang i Stockholm på Norstedts forlag i 1944