Hva kan gå galt?
Det er mye som kan gå galt underveis:
Brev kan gå tapt eller bli sensurert. Meldinger kan bli sendt i affekt og sinne. Skiftelige budskap kan misforstås.

Det er fort gjort å sende en e-post eller SMS til feil person. Og hvor går skillet mellom hva som er privat og hva som er offentlig? Det som publiseres på en Facebook-side for 500 venner er ikke lenger privat. Meldinger og bilder spres fort på nettet, som dermed lett kan bli en farlig arena for mobbing og bedrag.

Svindel og lureri er langt fra noe nytt fenomen. Himmelbrevene utgjør en egen sjanger som har eksistert til langt inn på 1800-tallet. Brevene utgir seg for å være skrevet av Jesus Kristus selv og er enten kastet ned fra himmelen, eller sendt til jorden med en engel. I himmelbrevene stod det som regel formuleringer om at man skulle holde hviledagen hellig, og at man pliktet å spre avskrifter av brevet.

Under okkupasjonen ble brev systematisk åpnet og sensurert. Enkelte tok derfor i bruk koder for å få sitt budskap igjennom.

Ubegynt - aldri ferdig - er brevet vi skriver hjem
Det blev ikke satt på papiret, vi vet det når ikke frem.
Det var i himmelens og havets ufølsomme rum vi skrev,
Og ingen hjemme får vite at det var deres brev.
Utdrag fra Nordahl Griegs "Godt år for Norge", lest opp i Radio London av forfatteren selv og trykt i den illegale avisen Vi vil oss et land, nr. 4, 1941