Hvorfor sletter artisten Jono El Grande morens innlegg på Facebook-veggen sin? Og hvorfor savner trettenårige Olivia å få brev? Velkommen til en nettutstilling om brev, språk og kommunikasjon gjennom tidene.

Brev, fra latin brevis eller breve, betyr "kort; en kort sendelse". Formen på skriftlig kommunikasjon har variert over tid; fra brev, postkort, telegram, teleks, e-post, SMS til Facebook og Twitter.

Før ble kjærlighetsbrev oppbevart i vakkert broderte mapper som man bar tett inntil kroppen. I dag sendes kjærlighetsytringer raskt via SMS og er slettet ved et tastetrykk. Dagens kommunikasjonskanaler som Twitter og Facebook gir oss nye utfordringer. En feilsendt e-melding kan lett få fatale følger, og hvor "privat" er det egentlig mulig å være på Facebook?

I utstillingen finner du inderlige kjærlighetsbrev, flørt à la Ibsen, brev i litteraturen, avlatsbrev og englesendt himmelbrev, i tillegg til blant annet intervjuer om dagens bruk av Facebook


underlig skrift
 

-1100

Nyheter og ordrer leses opp på kirkebakken etter gudstjenesten.
Meldinger sendes via budstikker. De eldste budstikkene er gjerne formet som en hul sylinder med plass til meldinger inni. Den som bærer stikka har krav på å bli trodd. Den som får budstikka har plikt til å bringe den videre. Budstikker blir brukt i Skandinavia fra vikingtida frem til 1800-tallet.
Sendemenn bringer muntlige meldinger fra konge og stormenn.
Brev sendes med sendebud eller tilfeldig reisende.

1647

Det Norske Postvesen opprettes. Posten fraktes rundt i landet av såkalte "postbønder".
Et brev fra Christiania til København bruker rundt fem døgn, til Trondheim seks døgn, til Bergen syv-åtte døgn.

1663

Ifølge kongelig påbud skal posten også føres frem til Finnmark, men bare to ganger pr. år.

Rundt 1800

Fra å være "ridende" blir posten "kjørende" der veiene tillater det.

1827

Noen postrunder befordres med dampskip.

1854

Jernbanen fører til mer effektiv postgang.

1855

Den første telegraflinjen opprettes mellom Christiania og Drammen.
Utbyggingen av telegraflinjene i Norge går fort, også utenlandsforbindelsene.
Telegrafen er raskere enn posten, men dyrere. Prisen blir beregnet etter antall ord.
Frimerket innføres, i første omgang bare for private brev.
På slutten av 1850-årene blir det sendt post to ganger ukentlig til utlandet over Svinesund.
Til Trondheim går posten tre ganger ukentlig.
Postmestre har ansatte utbærere som bærer ut posten om den ikke er blitt hentet i løpet av noen timer etter postens ankomst. Utbærerne kan kreve bærepenger ved levering. Vanlig takst er 1 skilling for hvert brev.

1871

De første postkassene settes opp.

1872

Det første postkortet.

Postkortenes store fordel er at de gjør det mulig å fatte seg i korthet uten alle de høflighetsfraser som blir forventet i alminnelige brev og "som ikke sjelden volder mere Bryderi end det, som brevet væsentlig angaar".
(I følge proposisjonen til lov om postverket i 1871).

1876

Telefonen oppfinnes av Alexander Graham Bell.

Fra slutten av 1880-tallet

Julekortene kommer for fullt.

1900

I Kristiania har man 7 daglige ombæringer av post i indre distrikt og 2 i ytre.

Posten leveres på døren, noe som fører til at budene må løpe mange trapper flere ganger om dagen. Bjørnstjerne Bjørnson er av dem som av medynk med postbudene ber om at postkassene plasseres nede i gangen.

1920

Tog og bil overtar etter hvert forsendelsen av brev.

1940-45

Under okkupasjonen innføres sensur. Enkelte tar i bruk koder for å få budskapet igjennom.

Fra midten av 1940-tallet

Teleks tas i bruk i arbeidslivet

1952

Postkasseloven: I følge postkasseloven skal postkassene settes opp slik at budrutene blir kortest mulig.
Posten leveres ikke lenger på døren.

1966

Det første mobilnettet i Norge opprettes.

1970-tallet

Ulike kampanjer som "Brevskriveruka" og "Frimerkets dag" skal stimulere interessen for brevskrivning.

1980

Telefaks: Allmenn teletjeneste som gjør det mulig å overføre brev, tegninger, fotografier m. m over telefonnettet.

1993

Mobiltelefoner blir etter hvert allemannseie takket være utbygging av GSM-nettet.

Fra midten av 1990-tallet

E-post: En elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk.

1993

SMS - Short Message Service: En tjeneste som gjør det mulig å sende korte tekstmelding fortrinnsvis mellom mobiltelefoner.
På forhånd var det ingen som trodde at denne tjenesten skulle blir så populær. Nyttårsaften er den kvelden på å ret det sendes flest tekstmeldinger. 7 av 10 nordmenn sender nyttårshilsener til venner og familie via SMS.

2004

Facebook: Sosialt nettsted hvor brukerne lager egen side og bestemmer nivå av innsyn. Hovedaktivitetene består i å skape nettverk av venner, interessegrupper, sende meldinger og dele aktuelt stoff. I Norge bruker rundt 2,5 millioner nordmenn Facebook. Ferske tall indikerer at bruken nå er noe på vei ned.

2006

Twitter: Amerikansk nettsted hvor registrerte brukere kan sende tekstmeldinger (tweets) på inntil 140 tegn og følge med på andres meldinger gjennom kontinuerlig oppdatering.
Blogg: Et nettsted for aktuelle, ofte oppdaterte innlegg. Nettstedet inviterer til kommentarer og diskusjon.

2012

90 % av alle nordmenn har tilgang til internett hjemme.
98 % av alle nordmenn har mobiltelefon.