Kivijärvi i Nasjonalbiblioteket

Kivijärvis ulike perioder: 
 
 

eksperimentell romantiker

Tidlig på 1960-tallet var Kivijärvi frilans fotojournalist med base i Helsinki og Oslo. Fra 1967 arbeidet han primært som kunstner, og han hadde flere utstillinger i Norge. Flere av fotografiene han stilte ut publiserte han også i sine fotojournalistiske artikler. Han betegner seg som romantiker, og mange av bildetitlene er allegoriske, som Evrydike, Grense og Moder Jord. Kivijärvi benyttet nå i større grad den lyse delen av toneskalaen, og det virker som om han i mange av fotografiene utforsker forholdet mellom linjer, flater og dybde. Kivijärvi eksperimenterte også med størrelsen på bildene; flere av dem ble vist i meterstore formater. Han var også opptatt av overføring av fotografi til trykk og fikk fremstilt fargetrykket Kvinne på bål og silketrykket Nonner i sne.
"(…) en maler kan jo flytte på et tre hvis han vil. Jeg er bundet av virkeligheten som den er…"

Kivijärvi i Billedbladet NÅ nr.51, 1967