Kivijärvi i Nasjonalbiblioteket

Kivijärvis ulike perioder: 
 
 

fotokunstner i finland

Etter militærtjenesten dro Kivijärvi til kunstnerparet Elsa Montell, en kjent veverske, og fotografen Matti Saanio i Nord-Finland. Her ble han introdusert til finske kunstnere og lærte etter eget sigende "å bli kunstner". Han fotograferte mye og søkte etter sitt personlige bildeuttrykk. Sammen med Saanio laget han utstillingen Vårt liv här i Helsinki våren 1962. For mange er denne utstillingen blitt stående som startpunktet for finsk kunstfotografi. Kivijärvi viste fotoserien Trålfiske i Ishavet, og her finner vi blant annet ett av hans mest kjente verk: Fra de store banker. Han presenterte også flere fotografiske naturstudier fra Hammerfestområdet. Det var tre av disse fotografiene Kivijärvi fikk antatt på Høstutstillingen i 1971.
"Jeg skapte det finske fotografiet."

Dagbladet 05.09.1987