Kivijärvi i Nasjonalbiblioteket

Kivijärvis ulike perioder: 
 
 

fotojournalisten

Fotojournalistisk arbeid var en disiplinerende faktor i Kivijärvis liv. Han forholdt seg til oppdragsgivere og tidsfrister, og han valgte selv reportasjetema som han fant billedmessig utfordrende. Som kunstner hevdet Kivijärvi at han søkte "sin sjels landskap". Fotografiene han tok i fotojournalistisk sammenheng vurderte han i ettertid i et kunstnerisk perspektiv, og mange av hans mest kjente verk har en fortid i Kivijärvis reportasjer i aviser og ukeblad.
Etter å ha levd som kunstbohem i Oslo og Helsinki på slutten av 1960-tallet, dro Kivijärvi tilbake til Hammerfest og skrev og fotograferte for Finnmark Dagblad. Han lagde flere store reportasjer fra hele Finnmark, med fokus på menneskenes livsvilkår i en tid preget av modernisering og avfolkning. De fotografiene han valgte å vise som kunstverk fra denne perioden fremstår mer dokumentariske, med mennesker som hovedtema.
"Jeg har ikke primært et sosialt siktepunkt med mine bilder, men et personlig."

Fotografi nr. 5, mai 1974