Kivijärvi i Nasjonalbiblioteket

Kåre Kivijärvi / Ouli Alanen, 1965

Kivijärvis ulike perioder: 
 

KÅRE KIVIJÄRVI 1938-1991

Kåre Kivijärvi fikk sitt første fotoapparat allerede som tolvåring. Han meldte seg inn i Hammerfest fotoklubb og deltok på fotokonkurranser i inn- og utland. Fra 1956 var han ansatt som fotograf/journalistlærling i Vestfinnmark Arbeiderblad - senere Finnmark Dagblad. I 1959 studerte han fotografi under professor Otto Steinert i Tyskland. Etter utdannelsen arbeidet Kivijärvi vekselsvis som kunstner og fotojournalist. Han hadde flere store utstillinger i Finland og Norge på 1960-tallet, og i 1971 ble han, som første fotograf, antatt på Høstutstillingen. Fotografiene han tok etter den tid holdt ikke mål som kunstverk i hans øyne.
I 1982 vendte han, etter et lengre utenlandsopphold, tilbake til Norge. Tre år senere fikk han sitt endelige gjennombrudd som fotokunstner med en retrospektiv utstilling i Henie Onstad Kunstsenter. De neste fem årene frem til hans død i 1991 var han en feiret kunstner.
"Kamera er det mest fintfølende instrument når det gjelder å avsløre personen bak kamera."

Kivijärvi i Nordlys, 10.3.1984