Polarheltene i Nasjonalbiblioteket

Mediebegivenheter

Chr. Høeg, Nansen-Marsch, Carl Warmuth, Christiania, 1889. Notehefte 34 × 27 cm. Siems & Co. Grønlandsekspedisjonens medlemmer før avreisen, Kristiania, 1888. Albuminpapir 17 × 22 cm på papp 25 × 32,5 cm. Deltagerne i Grønlandsfærden. Xylografi i Skilling-Magazin, 22, 1888, 344. Siems & Co. Medlemmerne af Dr. Fridtjof Nansens Grønlandsexpediton, Kristiania, 1888. Albuminpapir 12 × 17 cm på papp 12 × 24,5 cm.
Den Nansenske Expeditions Medlemmer. Halvtonetrykk i Illustrert Tidende, 7, 1888, 81. Ukjent fotograf, Driving with dogsledge. There ought to be many dogs before the sledge. About 8 or 10. They are tied partly at the sides of each other partly in front of, Lysaker, 1893. Gelatin fremkallingspapir 7,5 × 11 cm på papp 11 × 16,5 cm. Verdens Gang, lørdag 24. juni 1893. Avisforside. Ukjent fotograf, Driving with dog standing on the "ski", Lysaker, 1893. Gelatin fremkallingspapir 7,5 × 11 cm på papp 11 × 16,5 cm.
CR / Ukjent kunstner, Nansen, Henriques & Rotzovs Lith. Etabl. Stockholm, 1896. Litografi 86 × 61 cm.
Eier: Kungliga Biblioteket.
Text- och illustrationsprof ur Fridtjof Nansen 1861-1893 af W.C. Brøgger og Nordahl Rolfsen, Stockholm, 1896. Halvtonetrykk 25 × 17 cm. Joh. v. d. Fehr, Ledsagerne fra Bergen siger sidste Farvel til Fram fra Havnebaaden udenfor "Nauerne" nord for Herlø 2 Juli 1893. Kollodiumpapir 17 × 23 cm på papp 20,5 × 26,5 cm. Ukjent fotograf, Grand Hotel, Oslo, 14.4.1926. Gelatin fremkallingspapir 15 × 10 cm. Gjengitt som "Over hustakene i Oslo" i Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth, Den første flukt over Polhavet, (Oslo: Gyldendal, 1926), 33.
 
Severin Worm-Petersen, Oslo. Håndkolorert glassdias 8 × 8 cm. Fridtjof Nansen, "How it planned to sound by echo-lead from air, … these are open channels. The picture shows an open water in the interior of the North Polar Sea (near Fram)", 1928. Gelatin fremkallingspapir med retusj og tegning 16,5 × 21,5 cm. Henrik Blessing / Otto Sverdrup, Polhavet, sommeren 1895. Gelatin fremkallingspapir 17 × 19,5 cm.  
logo