Bibliografi
Henrik Wergeland

Om bibliografien

Navn:
Wergeland
Fullstendig tittel:
Henrik Wergeland-bibliografi 1830-2005
Omfang/fag:
Om Henrik Wergeland - både som dikter, historiker, folkeopplysningsmann og språkmann - og om verkene hans
Bibliografien dekker:
Referanser til bøker og særtrykk (hvis originalpublikasjonen ikke er funnet), hovedoppgaver og doktoravhandlinger, artikler i bøker og i tidsskrifter, - utgitt 1830-mars 2005 i Norge på norsk, dansk og svensk. For flere detaljer, se Innledning
Søkemuligheter:
Emneord kan søkes via emneordslister
Oppdatering:
Foreløpig avsluttet våren 2008
Antall poster:
690
Andre opplysninger:
Pr. våren 2008 inneholder basen innførslene i nedennevnte hovedoppgave. Stjernemerkede innførsler er ikke sett.
Trykte produkter:
Gunnhild Fivelstad og Marie Solum Hansen: Bibliografi over litteratur skrevet om Henrik Wergeland. Hovedoppgave 2005 ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene
Datakilde:
Manuskript: Gunnhild Fivelstad og Marie Solum Hansen, Data: Gunnhild Fivelstad, Marie Solum Hansen og Nasjonalbiblioteket
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Fag og forskning, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-24 13:17:46