BaseBibliotek

Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Søk & treffliste | Om BaseBibliotek | Spør BaseBibliotek | English, please Logg inn

Meråker bibliotek

Biblioteknr.2171100
ISILNO-2171100
Bibliotekkode (Samkatkode) MERÅKER
Gateadresse Sørsidveien 44
7530 MERÅKER
Kommune / bydel Meråker, Trøndelag
Telefon 488 61 114
Telefon til fjernlån 488 61 114
E-postadresse biblioteket@meraker.kommune.no
E-postadresse for fjernlån biblioteket@meraker.kommune.no
Bibliotektype Folkebibliotek/Videregående skole
Engelsk institusjonsnavn Meråker Public Library
Katalogsystem Mikromarc 3
Bidragsyter til Biblioteksøk
Hjemmeside https://www.meraker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/bibliotek/Sider/Fakta-om-Mer%C3%A5ker-Bibliotek.aspx
Katalog (URL) http://websok.mikromarc.no/meraker-fb
Omtale av biblioteket Kombinasjonsbibliotek
Adgang, drift og tjenester Kombinasjonsbibliotek med Meråker skole og Meråker videregående skole. Biblioteket har tilbud både til grunnskolen, og den videregående skolen, høgskolestudenter og institusjoner samt folkebibliotekbrukere.
Organisasjonsnummer for fakturering817920632
Andre fakturaopplysninger ˅ ˄
Fakturareferanse: Meråker bibliotek
Spesiell fakturamottaker: Meråker kommune, Fakturamottak
Spesiell fakturaadresse: Rådhusgata
7530 MERÅKER
Bibliotekleder Anne Marken
Fjernlånsansvarlig Hilde Nielsen
Overordnet bibliotek Trøndelag fylkesbibliotek
Filialer/avdelinger ˅ ˄
  • Gudå (Nedlagt)
  • Kopperå (Nedlagt)
Navnehistorikk ˅ ˄
Meråker videregående skole; Meråker skole Meråker folkebibliotek
Andre koder og numre ˅ ˄
Midlertidig kode:  MERÅKVG
Midlertidig kode:  MERÅKGS
Tidligere, inkl. o.a. forkortelser:  MERÅKVG
Systemtekniske data ˅ ˄
Informasjon om Z39.50:  http://www.bibits.no/produkter/mikromarc/NorZIG2-Conformance.html
Z39.50 (serverport/base):  sok.bibits.no:210/meraker-fb
Webservice for innlevering:  http://fjerninnlev.mikromarc.no/remotereturn/remotereturn.asmx?db=meraker-fb
NCIP URL:  https://ncip.mikromarc.no/ncipservice/ncipresponder/parser?db=meraker-fb
OAI-PMH-tjener:  http://oai.mikromarc.no/OAI/meraker-fb – Opplysninger er sist endret 2021-02-25 08:50